หมอเฉลิมชัย เผยผลวิจัยหลังฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ไป 5 เดือน ประสิทธิผลป้องกันการนอนโรงพยาบาลคงที่ 88% แต่ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ลดเหลือ 47%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ หรือ หมอเฉลิมชัย รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ Blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" ถึงผลการวิจัยหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไป 5 เดือน มีข้อความดังนี้..

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม ผ่านไป 5 เดือน ป้องกันการติดเชื้อลดลงจาก 88% เหลือ 47%  แต่ป้องกันการนอนโรงพยาบาลคงที่ 88%

คำถามสำคัญ และประชาชนต้องการคำตอบกันมากคือ เมื่อวัคซีนฉีดแล้วมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการป่วยรุนแรงขนาดนอนโรงพยาบาล ไปได้นานเพียงใด

 

เริ่มต้นจะมีประสิทธิผล (Vaccine Effectiveness) สูงมาก เช่นวัคซีนของ Pfizer จะเริ่มต้นที่ประสิทธิผล 90% แต่เมื่อผ่านไปหลายเดือน ประสิทธิผลในการป้องกันจะลดลงมากน้อยเพียงใด และจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเวลาห่างจากเข็มสองนานเท่าใด

 

วัคซีนไฟเซอร์

ขณะนี้มีคำตอบจากรายงานการศึกษาวัคซีนไฟเซอร์ครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชั้นนำคือ Lancet

 

ทั้งนี้เป็นการรวบรวมเวชระเบียนของคนจำนวน 3.43 ล้านคน ในช่วง 14 ธันวาคม 2563 ถึง 8 สิงหาคม 2564 ในกลุ่มดังกล่าวนี้

  • 66% หรือ 2.27 ล้านคนได้ฉีดวัคซีน
  • 34% หรือ 1.17 ล้านคน ไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ ทั้ง ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 และการเจ็บป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาล พบว่า ผู้ที่ติดเชื้อ 5.4% หรือ 1.84 แสนคน ผู้ที่ต้องนอนโรงพยาบาล 0.35% หรือ 12,130 คน 

 

หมอเฉลิมชัย เผยฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ผ่าน 5 เดือน ป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 88%

เมื่อคำนวณประสิทธิผลเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มที่ฉีดวัคซีน และไม่ได้ฉีดวัคซีน สรุปได้ดังนี้..

ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ

  • ที่ 1 เดือนได้ 88% 
  • ที่ 5 เดือนได้ 47%

ป้องกันการนอนโรงพยาบาล

  • ที่ 1 เดือนได้ 87% 
  • ที่ 5 เดือนได้ 88%

หมอเฉลิมชัย เผยฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ผ่าน 5 เดือน ป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 88%

 

ถ้าแยกเป็นไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า วัคซีนไฟเซอร์ ในกรณีเป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อลดจาก 75% เหลือ 53% ส่วนประสิทธิผลในการป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลคงที่อยู่ที่ 93%

 

จึงพอสรุปได้ว่า วัคซีน mRNA ของ Pfizer เมื่อฉีดไปแล้ว 5 เดือน จะยังสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ดีเท่ากับตอนเริ่มต้นฉีดใหม่ๆ ส่วนประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ ลดลงไปครึ่งหนึ่ง 

 

การพิจารณาว่าจะต้องฉีดเข็ม 3 เมื่อไหร่ จึงต้องอยู่ที่ประเด็นว่า เน้นป้องกันการติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย หรือเน้นป้องกันการติดเชื้อที่ป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

 

ขอบคุณข้อมูล : ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด