พะเยา - จังหวัดพะเยา “คิกออฟ” ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้นักเรียน นักศึกษา อายุ12 ปีขึ้นไป พร้อมกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เผยวันแรก ฉีด  1,508 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นร.ต้อนรับเปิดเทอม

 

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจ ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า พร้อมกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ( 12 เขตสุขภาพ )รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นร.ต้อนรับเปิดเทอม

 

สำหรับโรงเรียนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 1 ( 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ) มีนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติรับการฉีดวัคซีนและสมัครใจฉีด 277,148 คน คิดเป็น 56.34 % ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ส่วนจังหวัดพะเยามีโรงเรียนทุกสังกัด ในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 115 แห่ง มีนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติรับการฉีดวัคซีนและสมัครใจฉีด 17,227 คน คิดเป็น 53.48 % ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นอำเภอแรกในจังหวัด ให้กับโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนประชาบำรุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และ ทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,508 คน และโรงเรียน/สถาบันการศึกษาอีก 111 แห่งทั่วทั้งจังหวัด จะได้รับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2564 นี้ 

 

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นร.ต้อนรับเปิดเทอม

โดย นพพร ทาทาน / พะเยา