Kick off​ 4​ ต.ค.​ ฉีดวัคซีนนร. ทุกสังกัด อายุระหว่าง 12-18 ปี​ 29​ จังหวัดแดงเข้ม​ "เด็กปลอดภัย ผปค.อุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม"

3 ตุลาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนฉีดวัคซีนให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด อายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 5,048,081 คน เบื้องต้นมีผู้ประสงค์จะฉีด 3.61 ล้านคน คิดเป็น 71.67% 

 

Kick off​ 4​ ต.ค.​ ฉีดวัคซีนนร.​ 29​ จังหวัดแดงเข้ม

 

ฉีดวัคซีนสูตร​ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ เริ่มตั้งแต่ 4 ตุลาคมนี้​ ให้กับสถานศึกษา​ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 15,465 แห่ง ใน 29 จังหวัดก่อน​ และจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

การ​ฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน  เยาวชน  และบุคลากรภายในโรงเรียน​ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย​ พร้อมเร่งกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม คาดโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียน On Site ได้มากที่สุด เพื่อลดความเครียดและข้อจำกัดของนักเรียนในการเรียนออนไลน์​

Kick off​ 4​ ต.ค.​ ฉีดวัคซีนนร.​ 29​ จังหวัดแดงเข้ม