svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"น้ำลด" คนไทยเห็นอะไรบ้าง จากวิกฤติ "น้ำท่วม"

“ซูเปอร์โพล" เปิดผลสำรวจ "วิกฤติน้ำท่วม กับสิ่งที่ปรากฎ" พบประชาชนส่วนใหญ่ผิดหวังต่อการทำงานของข้าราชการ ไม่เชื่อมโยงกัน จนเกิดความเสียหายต่อประชาชน และทรัพย์สิน อยากเห็นความร่วมมืออย่างจริงใจกันทุกฝ่ายในยามวิกฤติ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่อง "วิกฤติน้ำท่วม กับสิ่งที่ปรากฎ" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,196 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผลสำรวจปรากฏ ตามนี้

 

สิ่งที่ประชาชนเห็นในช่วงน้ำท่วม

  • 59.3 % เห็นภาคการเมือง พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมากกว่าพรรคอื่น

 

  • 52.6 % เห็นภาคราชการ กองทัพ ช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากกว่าหน่วยงานอื่น

 

  • 52.1 % เห็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลประชาชน

 

\"น้ำลด\" คนไทยเห็นอะไรบ้าง จากวิกฤติ \"น้ำท่วม\"

 

ความผิดหวังของประชาชนในช่วงน้ำท่วม

  • 84.5 % บอกว่าผิดหวังต่อการทำงานของข้าราชการแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างทำ ไม่เชื่อมโยงกัน จนเกิดความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน

 

  • 83.9 % ผิดหวังต่อระบบการเตือนภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่บูรณาการ และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

 

  • 78.5 % รู้สึกเบื่อและผิดหวังต่อนักการเมืองฝ่ายค้านที่มุ่งโจมตีบั่นทอนสร้างความแตกแยกของประชาชน แม้ยามวิกฤติของประเทศ

\"น้ำลด\" คนไทยเห็นอะไรบ้าง จากวิกฤติ \"น้ำท่วม\"

 

สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น

  • 91.9 % อยากเห็นความร่วมมืออย่างจริงใจกันทุกฝ่ายในยามวิกฤติ มีความรักสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกันระหว่างภาคการเมือง ภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน

 

  • 91.2 % อยากเห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การอพยพช่วยเหลือประชาชนและทรัพย์สินให้ปลอดภัย

 

  • 89.6 % อยากเห็นข้าราชการหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ มีความตื่นตัวและตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งการป้องกัน การช่วยเหลือ และการเยียวยาฟื้นฟู

\"น้ำลด\" คนไทยเห็นอะไรบ้าง จากวิกฤติ \"น้ำท่วม\"