ภูเก็ต - ศาลเจ้าภูเก็ตทำความสะอาดศาลเจ้าและเครื่องใช้ เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด บางแห่วงอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสเท่านั้น ขณะที่ร้านขายอาหารเจยังค่อนข้างเงียบเหงา

     1 ตุลาคม 2564 ศาลเจ้า (อ๊าม) ในจังหวัดภูเก็ตได้ทำการล้างทำความสะอาดศาลเจ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรม อาทิ โต๊ะ ตะเกียง ตั่วเหลียน เสลี่ยงพระ เครื่องทองเหลืองทุกชนิด เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ภายในโรงครัว อาทิ ช้อน จาน หม้อ กระทะ เป็นต้น เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2564

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      ซึ่งในมีปีนี้ทุกศาลเจ้าจัดกิจกรรมล้างศาลเจ้าเป็นการภายใน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้า โดยมีผู้มีจิตศรัทธาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาร่วมด้วยแต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และในบางศาลเจ้าอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น

     จึงให้เข้าร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าได้ เช่น ศาลเจ้า จุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ถนนระนอง อ.เมืองภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสาธารณสุข เนื่องจากขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภูเก็ตยังค่อนข้างสูงแม้จะลดต่ำกว่า 200 คน ต่อเนื่องกันมา 4 วันแล้วก็ตาม

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      ขณะที่บรรยากาศบริเวณถนนหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในช่วงปกติจะมีการเปิดร้านแผงลอยขายอาหารเจจำนวนมากก่อนถึงช่วงงานประเพณีอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้       แต่ในทางศาลเจ้าไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งร้านค้าแผงลอย เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีเฉพาะร้านค้าที่มีอยู่เดิมในอาคารพาณิชย์ และร้านค้าที่มีการเช่าพื้นที่เอกชนในการเปิดขายอาหารเจแต่มีจำนวนไม่มาก แม้จะมีผู้ออกมาซื้ออาหารเจบ้างแล้ว แต่ยังมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้บรรยากาศยังคงเงียบเหงา

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้

     นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และประธานมูลนิธิจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง กล่าวว่า ในภาพรวมศาลเจ้า (อ๊าม) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ การรับวัคซีนครบโดสสำหรับผู้ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น เพื่อให้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      ในส่วนของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้งนั้น ได้มีมาตรการในการควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามจำนวนที่ทางจังหวัดกำหนด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 100 คน ซึ่งมีปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดรวมถึงมาตรการพื้นฐาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      นายกิตติวงค์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของพิธีกรรมหลักต่างๆ นั้นยังคงมีเหมือนเดิม แต่ทางหน่วยงานราชการต้องการให้ประกอบพิธีกรรมเป็นการภายใน แต่อาจจะมีบางพิธีกรรมที่อนุญาตให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมได้ เช่น พิธีบูชาดาว พิธีสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละศาลเจ้า

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      ส่วนของโรงครัวสำหรับประกอบอาหารให้กับผู้ต้องการรับไปทานที่บ้าน และการตั้งโรงทานนั้น จากการพูดคุยหลายศาลเจ้าก็มีการกำหนดมาตรการออกมาแล้ว มีทั้งยังคงให้หิ้วปิ่นโต และไม่ให้หิ้วปิ่นโต, มีการจัดเป็นข้าวกล่อง หรือแจกเป็นข้าวสาร ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละศาลเจ้า เพราะมีขนาดพื้นที่และจำนวนผู้ร่วมแตกต่างกัน

     ในส่วนของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย มีผู้ลงทะเบียนทำบุญรับปิ่นโตวันละประมาณ 3,000 ปิ่นโต ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยวางแนวทางบริหารจัดการ เบื้องต้นคาดว่าจะทำเป็นชุดแจกจ่ายวันละ 1 มื้อ เพื่อลดการสัมผัส และลดจำนวนผู้มารวมตัวกัน ส่วนของโรงทานนั้นในปีนี้ไม่มี จะต้องรับไปทานที่บ้านเท่านั้น

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      นายกิตติวงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกศาลเจ้าพยายามดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินผัก แต่ความกังวลก็ยังมีบ้าง และต้องยอมรับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตยังค่อนข้างสูง แต่ด้วยเป็นเรื่องของพลังศรัทธา ดังนั้นจึงอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละศาลเจ้า และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ทำความสะอาดศาลเจ้า รับถือศิลกินผัก 6-14 ต.ค.นี้      ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนจะถึงวันถือศีลกินผัก ในช่วงเย็นวันที่ 5 ตุลาคมแต่ละศาลเจ้าจะมีการยกเสาโกเต้ง หรือเสาตะเกียง 9 ดวง สัญลักษณ์เริ่มต้นเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทาง ส่วนของพิธีแห่พระรอบเมืองนั้น ได้มีการกำหนดให้เป็นขบวนแห่ด้วยรถแทนขบวนแห่เดินเท้า

 

ภาพ/ข่าว โดย:
สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต