น่าน - จังหวัดน่าน ร่วม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาคนเมืองน่าน ปกป้องแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับทุกคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน” โดยมีผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานรายละเอียดของนิทรรศการ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การปกป้องแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ผ่านนิทรรศการฯ เรียนรู้ และสาธิต “ผญา คนเมืองน่าน” เพื่อสืบทอดและค้นหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น

ผนึกม.แม่ฟ้าหลวง-เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาคนเมืองน่าน

นิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน” มุ่งเน้นไปที่การแสดงความคิดสร้างสรรค์ การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จากวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเมืองน่าน จากระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทำให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็นส่วนหนึ่งของการหาคำตอบเรื่อง “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับทุกคน” 

ผนึกม.แม่ฟ้าหลวง-เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาคนเมืองน่าน

 

โดยจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว คือ “แหล่งท่องเที่ยว” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวใช้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ดำเนินการโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council :GSTC) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

 

ผนึกม.แม่ฟ้าหลวง-เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาคนเมืองน่าน

โดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร / น่าน