ข่าวดี! นักเรียน นักศึกษา กยศ. เปิดให้กู้เงินเพิ่ม 7 แสนราย โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ตรวจสอบสิทธิ์ รายละเอียดการกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 กันยายน 2564  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ได้มีมติเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงิน การให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2564

 

จากเดิมที่กองทุนได้กำหนดกรอบการให้กู้ยืมไว้ จำนวน 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 623,891 ราย โดยได้เพิ่มกรอบวงเงินเป็น 40,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 700,000 ราย พร้อมขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า "ขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งนี้กองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน

 

ในปีนี้กองทุนได้รับชำระหนี้ประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้มาหมุนเวียนให้กับผู้กู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด”

 

รายละเอียดการยื่นกู้

นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

หรือทาง www.studentloan.or. th  โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่

ซึ่งกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืม และสถานศึกษาได้เริ่มดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

กยศ.ขยายเวลากู้ ถึง 31 ต.ค. ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

 

4 ลักษณะ ที่สามารถกู้ยืมได้ 

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้ว 584,077 ราย ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ ยืมเงินเพื่อการศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่

 

1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน ของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

 

3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

 

4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทร 0 2016 4888