background-defaultbackground-default
โหลดเลย! แอปฯ ที่ควรมีช่วง “น้ำท่วม” รวมไว้ให้แล้ว

ท่ามกลางวิกฤติน้ำท่วม การตั้งรับ และรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วยลดความเสียหายได้ แอปพลิเคชันที่ควรมีช่วงน้ำท่วม เช็กสถานการณ์น้ำ และรับการแจ้งเตือนภัย ม้ไว้อุ่นใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 กันยายน 2564 ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้ว  27 จังหวัดทั่วไทย  แม้บางสถานที่น้ำระบายลดการท่วมขังได้แล้ว หรือหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์นี้ต้องเฝ้าระวังให้ดี

 

พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

 

การติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์นี้ เนชั่น ออนไลน์ รวบรวม “แอปน้ำท่วม” ที่แจ้งสถานการณ์น้ำ และเตือนภัย ไว้ให้แล้ว เพื่อจะได้เตรียมการป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำได้ทันท่วงที

Thai Disaster Alert แอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ตั้งให้แจ้งเตือนประกาศของ ปภ.ได้ (เลือกประเภท/ภูมิภาคได้)
 • มีพยากรณ์อากาศ
 • ปริมาณน้ำในเขื่อนคร่าวๆ
 • รายงานสภาพอากาศ
 • ข่าวสารเตือนภัย
 •  เหตุการณ์
 • แจ้งอุปกรณ์ชำรุด

Android : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด

 

โหลดเลย! แอปฯ ที่ควรมีช่วง “น้ำท่วม” รวมไว้ให้แล้ว

 

ThaiWater โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • มีแจ้งระดับน้ำในแต่ละสถานี
 • คาดการณ์ฝน
 • ข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและอากาศ
 • สถานการณ์พายุ
 •  ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ระดับน้ำในลุ่มน้ำ
 • ปริมาณน้ำในเขื่อน
 • คาดการณ์ฝนและคลื่นในอ่าวไทยล่วงหน้า 3 วัน

Android : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด

 

โหลดเลย! แอปฯ ที่ควรมีช่วง “น้ำท่วม” รวมไว้ให้แล้ว

 

WMSC แอปพลิเคชันของศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน

 • รายงานทั้งสถานการณ์น้ำประจำวัน
 • ข้อมูลน้ำในอ่าง
 • ข้อมูลน้ำท่า
 • กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ

Android : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด

 

โหลดเลย! แอปฯ ที่ควรมีช่วง “น้ำท่วม” รวมไว้ให้แล้ว

 

WATER4THAI  โดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

สามารถเลือกพื้นที่ทั้งประเทศหรือเป็นรายจังหวัดในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลปัจจุบันเรื่องการเกิดฝนตกหนัก - ข้อมูลจาก สบอช.

2. สถานการณ์น้ำรายวัน - ข้อมูลจาก สบอช.

3. สภาพอากาศ - ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

4. ปริมาณน้ำฝน - ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

5. ระดับน้ำในลำน้ำ - ข้อมูลจากกรมชลประทาน

6. ระดับน้ำในคลอง กทม. - ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร

7. CCTV ลุ่มน้ำ - ข้อมูลจากกรมชลประทาน

8. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ - ข้อมูลจาก กฟผ.(EGAT)

9. น้ำทะเลหนุนสูงสุดประจำวัน – ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์

Andriod : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด

 

โหลดเลย! แอปฯ ที่ควรมีช่วง “น้ำท่วม” รวมไว้ให้แล้ว

 

DWR4THAI แอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ 

เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

 • เตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม
 • เตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก
 • รายละเอียดโครงการของแต่ละสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

Andriod : คลิกดาวน์โหลด

iOS : คลิกดาวน์โหลด

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด