ตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขอุดรธานี เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ ให้รมว.สาธารณสุขช่วย หลังทำเรื่องทวงถามเงินพิเศษโควิดกับผอ.โรงพยาบาล แต่กลับถูกข่มขู่จะแจ้งความ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ไม่เปิดเผยชื่อ 5 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ เรื่องการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ ของ ผอ. รพ.ศูนย์อุดรธานี ถึงนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี และยื่นถึงนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข (สสจ.) อุดรธานี ผ่านตัวแทน ระบุว่า ได้มีคำสั่งด้วยวาจา เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบร้อยละ ให้ประเมินเลื่อนระดับไม่เกินร้อยละ 4 ช่วงตามนโยบายในการจัดสรรโควตาพิเศษ ความดีความชอบพิเศษ สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้น จากปกติอีกร้อยละ 1 

บุคลากรการแพทย์วอน"อนุทิน"ดูเงินพิเศษโควิดไม่ทั่วถึง

โดยการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 6 แต่ช่วงมีนาคม 2563 - กันยายน 2563 พบว่ามีการจัดสรรโควตา ให้บุคลากรสาธารณสุข รพ.ศูนย์อุดรธานี ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้น จากการเลื่อนเงินเดือนปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมินเพียง 1 ใน 4 ของบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น โดยอ้างได้จัดสรรการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้น จากการเลื่อนเงินเดือนปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมินร้อยละ 100โดยยึดหลักการเดียวกันคือ ทุกคนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ทำให้บุคลากรสาธารณสุขมีความคับข้องใจ ต่อการเลือกปฏิบัติในครั้งนี้ 

 

กลุ่มบุคลากรผู้ร้องทุกข์ ได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเยียวยาความเสียหาย แต่กลับให้ดำเนินการสอบสวนผู้ร้องทุกข์ และให้ดำเนินการทางวินัย พร้อมกับการข่มขู่ด้วยวาจาในที่ประชุมกรรมการบริหาร ว่าจะแจ้งความเอาผิดผู้ร้องทุกข์ และจะส่งรายชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งหมดให้ตำรวจดำเนินคดี จึงอยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายในการจัดสรรโควตาพิเศษความดี ความชอบ พิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 
 

บุคลากรการแพทย์วอน"อนุทิน"ดูเงินพิเศษโควิดไม่ทั่วถึง

 

ตัวแทนกลุ่ม เปิดเผยว่า เป็นตัวแทนมายื่นขอความเป็นธรรม ขออุทธรณ์และขอให้ทบทวน การให้เงินเพิ่ม ในช่วงสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 อีก 1 เปอร์เซ็นต์ และมายื่นให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ทำไมโรงพยาบาลอื่นหลายโรงพยาบาลเขาจึงออกให้อัตโนมัติ ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ทุกคน แต่ทำไมโรงพยาบาลอุดรธานีให้ได้แค่ 1 ส่วน 4 ซึ่งคัดเลือกจากอะไรที่ควรจะได้ คิดว่าไม่ชัดเจน เพราะน้องอีกหลายคนทำโรงพยาบาลสนาม แต่ยังไม่ได้ 1 เปอร์เซ็นต์ในความคิดเข้าใจว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ที่รัฐอยากให้เพราะบุคลากรสาธารณสุขเหนื่อยทุกคน แต่เมื่อเราไม่ได้จึงอยากมาทวงถามสิทธิ์แค่นั้น 

 

“เงินเลื่อนขั้นเพิ่มพิเศษสถานการณ์โควิด-19 ตามมติของ ครม.ในวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้ทุกคนทุกระดับ เมื่อลองสอบถามเพื่อนๆ ที่อยู่ รพ.ใกล้เคียงกันหลายโรง บอกว่าได้แบบอัตโนมัติทุกคน เราจึงมีคำถามว่า เราทำงานแต่ทำไมถึงไม่ได้ ทั้งที่สถานการณ์คล้ายกัน ทำงานคล้ายกัน จึงอยากฝากถึงรองนายกรัฐมนตรี หรือ รมว.สาธารณสุข ว่า อยากให้ดูแลอย่างทั่วถึง ถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้ มันเสียขวัญและกำลังใจ เราต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่า ทำไม 1 เปอร์เซ็นต์ ถึงได้แค่ 1 ใน 4 ของโรงพยาบาล ทั้งที่ทุกคนทำหน้าที่ ทั้งหมดมี 3,400 คน ได้แค่ 600 คน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว คุณสมบัติตรงตามที่หลวงกำหนด ถ้าขาดคุณสมบัติข้อใด น่าจะมีคำชี้แจงที่โปร่งใส ชัดเจน ตอบคำถามชัดเจนมากกว่านี้”

บุคลากรการแพทย์วอน"อนุทิน"ดูเงินพิเศษโควิดไม่ทั่วถึง

 

โดย  -  เศกส้นติ กัลยาณวิสุทธิ์