svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"อนุทิน" สั่ง สธ. เร่งบรรจุข้าราชการโควิด รอบ 2 อีก 38,000 อัตรา

"อนุทิน" เพิ่มขวัญกำลังใจบุคลากรด่านหน้า สั่งเร่งบรรจุข้าราชการโควิด รอบ 2 อีก 38,000 อัตรา ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค คาดสิ้นเดือนนี้เสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ

วันนี้ (16 ก.ย.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสายงานต้องทำงานหนัก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข จึงมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องการเพิ่มขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ โดยการเสนอขอตำแหน่งบรรจุข้าราชการโควิด 38,000 อัตรา รอบที่ 2 เพื่อบรรจุบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภารกิจโควิด-19 ในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภารกิจหลัก กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการ ขณะนี้ที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวน คุณวุฒิ หลักเกณฑ์ ภารกิจที่ปฏิบัติงาน และการจ้างงานให้ตรงกัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุระ กล่าวว่า ในส่วนการหารือกับสมาคมพยาบาลฯ นั้น ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องที่ สธ.ได้ดำเนินการเรื่องความก้าวหน้าและค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับทั้งพยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งทุกคนต่างทุ่มเททำงานในสถานการณ์โควิด-19 แต่ด้วยกรอบอัตรากำลังที่กระทรวงการคลังกำหนดให้มีอัตราการจ้างงานได้ไม่เกิน 450,000 คน เนื่องจากมีภาระงานที่มากขึ้นและขาดแคลนแพทย์และพยาบาล

จึงได้ดำเนินการเสนอขยายกรอบอัตรากำลังในปี 2566 และได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอค่าตอบแทนล่วงเวลาให้กับผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยเพิ่มเป็น 2 เท่า รวมทั้งการขอบรรจุพนักงานราชการกรณีพิเศษ 5,000 อัตรา ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นพยาบาลเกือบ 4,000 อัตรา แพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข สาขาละ 500 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด-19 ระยะเวลา 1 ปี

\"อนุทิน\" สั่ง สธ. เร่งบรรจุข้าราชการโควิด รอบ 2 อีก 38,000 อัตรา

\"อนุทิน\" สั่ง สธ. เร่งบรรจุข้าราชการโควิด รอบ 2 อีก 38,000 อัตรา
 

“นอกจากนี้ จะผลักดันเรื่องความก้าวหน้าในสายงาน ให้พยาบาลสามารถเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษได้โดยไม่ต้องยุบตำแหน่งอื่น” 

\"อนุทิน\" สั่ง สธ. เร่งบรรจุข้าราชการโควิด รอบ 2 อีก 38,000 อัตรา