“ส.ส.เพชรภูมิ” ลุยพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร แก้ปัญหาน้ำหลากตลิ่งพัง พร้อมร่วมบรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ ประยูร ปลัดอาวุโสอำเภอโกสัมพีนคร น.ส.นภัสวรรณ บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก  ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ลงพื้นที่ดูฝายกั้นตลิ่งริมแม่น้ำปิงที่เกิดความเสียหายพังทลาย พร้อมทั้งหาวิธีการป้องกันเบื้องต้น ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำปิงเป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร และตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นจำนวนมาก

“ส.ส.เพชรภูมิ” ลุยพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร แก้ปัญหาน้ำหลากตลิ่งพัง

โดยที่ผ่านมานายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและรับทราบถึงปัญหาเรื่องการกัดเซาะตลิ่ง จึงได้อนุมัติงบให้กรมเจ้าท่าดำเนินการดูดทรายจากเกาะกลางที่ขวางทางน้ำทำให้การไหลของน้ำเปลี่ยนทิศทางและไปกัดเซาะตลิ่งจนพังเสียหาย เพื่อเป็นการทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลเป็นปกติ ลดการกัดเซาะตลิ่งไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ในระหว่างรองบประมาณปี 2565 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมทั้งได้ร่วมให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลลานดอกไม้ตกที่ได้รับความเดือดร้อน
  “ส.ส.เพชรภูมิ” ลุยพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร แก้ปัญหาน้ำหลากตลิ่งพัง  

“แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเพิ่มขึ้น ผมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่มาร่วมแก้ปัญหาด้วยการทำกิจกรรมอาสาบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปวางป้องกันการกัดเซาะตลิ่งให้พี่น้องประชาชนเป็นการเบื้องต้นก่อน ” นายเพชรภูมิ กล่าว

“ส.ส.เพชรภูมิ” ลุยพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร แก้ปัญหาน้ำหลากตลิ่งพัง