อย่าลืมแวะปั๊ม พรุ่งนี้ 28 ก.ย. "ราคาน้ำมัน" ปรับขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร

"โออาร์และบางจาก" แจ้งปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ขายปลีกทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 28 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. 

น้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร 

- ดีเซลพรีเมียม B7อยู่ที่ 35.46 บาท
- ดีเซล B7  อยู่ที่ 30.69 บาท
- ดีเซล อยู่ที่ 27.69 บาท
- ดีเซล B20 อยู่ที่ 27.44 บาท

อย่าลืมแวะปั๊ม พรุ่งนี้ 28 ก.ย. "ราคาน้ำมัน" ปรับขึ้นทุกชนิด
 

น้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
- เบนซิน อยู่ที่ 38.16 บาท
- แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 30.75 บาท
- แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 30.48 บาท
- E20  อยู่ที่ 29.24บาท

อย่าลืมแวะปั๊ม พรุ่งนี้ 28 ก.ย. "ราคาน้ำมัน" ปรับขึ้นทุกชนิด
 

ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร อยู่ที่ 23.24 บาท
มีผลวันที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป