“ร.ต.อ.แวอาลิฟ แวดีซา” ตำรวจน้ำดี เข้ารับรางวัล“ผู้เสียสละ เพื่อสังคม”กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าตัวเผยภาคภูมิใจ มุ่งมั่นทำงานเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ฝากเพื่อนตำรวจ ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ช่วยเหลือสังคมเต็มประสิทธิภาพ

 25 กันยายน 2564 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำพิธีมอบรางวัล "ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ในการยกย่องคนดี ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเปราะบางในวิกฤตโควิด-19 แก่บุคคลผู้ทรงคุณค่า ในหลากหลายอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีข้าราชการตำรวจ จำนวน 1 นาย คือ ร.ต.อ. แวอาลิฟ แวดีซา รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามภัยอาชญากรรมต่างๆ ด้วยความเสียสละ พร้อมทั้งอุทิศตนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

 

ตำรวจน้ำดี รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”
 

ทั้งนี้ ร.ต.อ.แวอาลิฟ ได้กล่าวขอบคุณไปยังคณะกรรมการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง

 

ร.ต.อ.แวอาลิฟ กล่าวถึงความรู้สึกที่ดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติภูมิต่อตนเองและครอบครัว เนื่องจากผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ตำรวจน้ำดี รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”

 

ส่วนตัวยึดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถหวังต้องการเข้าไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพร้อมให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีปัญหาในเรื่องของความรุนแรง และสถานการณ์ความวุ่นวายต่าง ๆ รวมถึงในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ได้รับคัดเลือกฯ ครั้งนี้
 

ร.ต.อ. แวอาลิฟ ยังได้ฝากถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายว่า อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ประชาชนและสังคมคาดหวัง เพื่อเป็นที่พึ่งในยามที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือประสบภัย โดยขอให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ช่วยเหลือสังคม อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

สำหรับประวัติส่วนตัวของ ร.ต.อ.แวอาลิฟ แวดีซา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เกิดที่จังหวัดปัตตานี มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจหรือทหาร โดยสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 68 และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวดกองร้อยที่ 4 และได้เข้ารับราชการที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ด้วยความฝันว่า ดินแดนภาคใต้จะเป็นดินแดนที่สงบ อยู่กันอย่างสันติสุข

 

ตำรวจน้ำดี รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”