จากกรณีมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดระบุว่า พื้นที่ที่ตั้งโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นนที่ป่าและมีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฏหมายป่าไม้ นายกกะรนสั่ง ทุบตึกขนย้ายออกจากพท.

24 กันยายน 2564 จากกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดระบุว่า พื้นที่ที่ตั้งโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นนที่ป่าและมีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฏหมายป่าไม้โดยผู้เชี่ยวชาญอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศชี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้มีสภาพของป่าที่ไม่ผลัดใบไม่มีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนจึงเป็นการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบส่งผลให้การอนุญาตการก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฏหมายด้วยนั้น 

"เดอะพีคภูเก็ต" นายกกะรนสั่ง ทุบตึกขนย้ายออกจากพท.

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา นายศุภชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราม 4 กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้ว พื้นที่บริเวณนั้น เป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 2484 จึงตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการดพูแลพื้นที่ คือ หน่วยป้องกันรักษาป่า

ทางด้านเรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรี ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เดอะพีค เรสซิเดนซ์ ได้มาขออนุญาตในการทุบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตึกทั้งหมดออกเอง โดยที่เทศบาลไม่มีส่วนในการเอาเงินงบประมาณ ไปใช้ในการทุบตึกและขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างแต่อย่างใด

 

“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้มาขออนุญาตในการดำเนินการกับอาคารซึ่งเทศบาลได้อนุญาตให้บริษัทหรือบริษัทลูกช่วงดำเนินการทุบรื้อตึกทั้งหมด บริษัทจะต้องดำเนินการทุบและรื้อเศษวัสดุทั้งหมดออกจากพื้นที่ป่าจนกระทั้งเหลื่อแต่เป็นพื้นที่ดินที่จะสามารถปลูกต้นไม้ชดเชยของเดิมได้ แต่ในการปลูกต้นไม้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้” นายกเทศมนตรีตำบลกะรนกล่าว

"เดอะพีคภูเก็ต" นายกกะรนสั่ง ทุบตึกขนย้ายออกจากพท.

นายธิติกร กิตตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ กรมป่าไม้ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบันกรมป่าไม้มีสำนักจัดการป่านันทนาการ ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้ กรมป่าไม้ประกาศพื้นที่ป่าเพื่อจัดการเป็นป่านันทนาการไปแล้ว 10 แห่ง ในพื้นที่ทางภาคใต้ อย่างเช่นป่าอัยเยอร์เวง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ป่าเกาะมุข ในพื้นที่จังหวัดตรัง ส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มาดูพื้นที่ ป่าอย่างเช่น ป่าหาดฟรีดอม และ ป่าเขาโต๊ะแซะ

 

ในส่วนพื้นที่ก่อสร้างโครงการเดอะพีค และกำลังกลับมากรมป่าไม้ ซึ่งทราบว่า อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับหน่วยป้องกันรักษาป่าถ้ามีโอกาสเดินทางลงมาทางพื้นที่ภาคใต้จะต้องไปดูพื้นที่ ซึ่งหากจะมีการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อนันทนาการ ก็คงต้องร่วมกับกลุ่มบุคคลกลุ่มชุมชน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่นั้นๆ เพื่อช่วยกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเพื่อนันทนาการ และ ให้เป็นสาธารณะสมบัติของส่วนรวมต่อไป