แมคโดนัลด์แสดงความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการประกาศเลิกใช้พลาสติกทำของเล่นที่ขายพร้อมกับแฮปปี้มีล เพื่อช่วยลดจำนวนขยะพลาสติก

แมคโดนัลด์ประกาศว่าจะเลิกใช้พลาสติกมาทำเป็นของเล่นที่ขายพร้อมกับชุดอาหารแฮปปี้มีล ภายในปี 2025 โดยจะค่อยๆ เริ่มลดลง และจะหันไปใช้วัสดุอื่นๆ ในการทำของเล่นแทน เช่น กระดาษ หรือวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ

นโยบายนี้จะถูกนำไปใช้กับแมคโดนัลด์ทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าแมคโดนัลด์ทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และคาดว่าจะช่วยให้แมคโดนัลด์ลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 90%