svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯชวนเที่ยวงาน ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัยโควิด

23 กันยายน 2564

ผู้ว่าฯชวนเที่ยวงาน“ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัย COVID-19” กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

23 กันยายน 2564 นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ชวนเที่ยวงาน“ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัย COVID-19”เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายใต้การดำเนินการโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์” ตามหลักคิด 4 ร. คือ “รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย ด้วยความ รวดเร็ว” และการสร้างการรับรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะอาชีพและช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสมุนไพร-ผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ภายใต้คอนเซปต์ “หิ้วตะกร้า ใส่ผ้าไทย จ่ายตลาดอินทรีย์” ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 20.00 น. บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

ผู้ว่าฯชวนเที่ยวงาน ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัยโควิด
 

ภายในงาน เชิญชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ ของดีจังหวัดสุรินทร์จาก 17 อำเภอ อาทิ ชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์มีชีวิต การออกร้านจำหน่ายผลผลิตและสินค้าทางเกษตร และการแสดงพื้นบ้าน ชิมการสาธิตการทำอาหารจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ช็อปผลผลิตพืช / สัตว์อินทรีย์ 4 โซน และแชร์อาหารท้องถิ่นโกอินเตอร์ระดับโลก เป็นต้น ทั้งนี้ เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯชวนเที่ยวงาน ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัยโควิด

ผู้ว่าฯชวนเที่ยวงาน ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัยโควิด ผู้ว่าฯชวนเที่ยวงาน ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์ก้าวไกล สู้ภัยโควิด

โดย - วิจิตร ชุณหกิจขจร