สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นำโดย นางอารีย์ เหมวิมล ประกันสังคมจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนให้กำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ 2 รายและเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบบาลเทพากร 13 ราย

สปส.นครปฐม ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพ

จากนั้นนางอารีย์ เหมวิมล ประกันสังคมจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กล่าวอีกว่าในวันที่ 23 กันยายน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สังกัดกระทรวงแรงงานได้พบกับผู้ประกันตนที่ป่วยทุพพลภาพ ที่มีคุณค่าที่สามารถทำงานได้ ประกอบอาชีพได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี ทางประกันสังคมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดี มีกำลังใจที่ดีในการทำงานและมีความสุขให้มีสุขภาพแข็งแรง

สปส.นครปฐม ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพ

อีกทั้งพร้อมสอบถามผู้พิการที่ทุพพลภาพขาขาดทั้งสองข้าง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเมื่อปี 2544 เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งในวันนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มอบของที่ระลึกมอบให้ผู้ป่วยทุพพลภาพในความห่วงใย ขอให้ผู้ประกันตนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งเป็นกำลังให้ผู้ประกันตนในครั้งนี้อีกด้วย

สปส.นครปฐม ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพ

 

ข่าวโดย ปนิทัศน์ มามีสุข น.ส.ปณิดา มามีสุข