คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกันตนและครอบครัว ที่ จ.ขอนแก่น หวัง ให้ผู้ประกันตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยกระดับคุณภาพทางสังคม มุ่ง ลด ปัญหาผู้พิการถูกทอดทิ้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า "การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนทุพพลภาพเป็นนโยบายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 นี้ยังคงเดินหน้าตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพทั้งจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการมอบสุขจำนวน 60 ราย กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นมอบสุข จ.ขอนแก่น


ซึ่งจะดำเนินการคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ทุพพลภาพเบื้องต้น ตลอดจนยังได้มีการจัดเตรียมของใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รถเข็น แผ่นรองซับแผ่นรองกันแผลกดทับ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นความต้องการของผู้ประกันตน นำไปมอบให้เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนอกจากการลงพื้นที่จากส่วนกลางแล้ว ยังกำหนดให้เป็นภารกิจของประกันสังคมพื้นที่ในทั่วประเทศที่จะคอยติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอยแนะนำให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุพพลภาพได้รับทราบตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจ 

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นมอบสุข จ.ขอนแก่น

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพจะได้รับนั้นจะเป็นไปตามกฎ ระเบียบของสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย เงินชดเชยการขาดรายได้"ซึ่งจะมีการจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนเป็นประจำทุกเดือน ,สิทธิประโยชน์การเบิกจ่ายค่าเดินทางพบแพทย์,การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ ตามสมควรแก่กรณี ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ประกันตน และสังคมอีกทั้งยังช่วยให้ผู้พิการได้รู้สึกว่า มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้"

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นมอบสุข จ.ขอนแก่น


การลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประกันสังคมตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพจำนวน 2 รายประกอบด้วย นายสุนทร ปัญจาวงษ์ 107/6 ม.6 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทุพพลภาพเนื่องจาก อัมพาตช่วงล่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้ 5,544 บาทต่อเดือน และ นายอภิศิษฐ์ เกิดโภคา 66 ม.7 บ.ศรีบาน ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น ทุพพลภาพเนื่องจาก ได้รับบาดเจ็บที่สมองรับเงินชดเชยการขาดรายได้ 5,599.50 บาทต่อเดือน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด