กรมโยธาธิการเดินหน้าผังเมือง EEC คาดบังคับใช้พื้นที่ 4 อำเภอต้นปีหน้า และประกาศใช้ทั้ง 30 อำเภอ ภายในปี 2567 ศกหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรมโยธาฯ เร่งวางผังเมือง 30 อำเภอพื้นที่ EEC

อนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุ  กรมฯ อยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผังอีอีซี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 30 อำเภอ รวม 30 ผัง  แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันจึงยังไม่สามารถเปิดรับฟังความเห็นหรือเวทีสาธารณะได้ และกฎหมายยังไม่รับรองให้ใช้วิธีการเปิดเวทีสาธารณะผ่านระบบออนไลน์

 

กรมโยธาฯ เร่งวางผังเมือง 30 อำเภอพื้นที่ EEC

 

ขณะนี้ มีผังเมืองที่จัดทำร่างเสร็จและรอการรับฟังความเห็น 7-10 ผัง เพิ่มเติ่มจากที่เปิดรับฟังความเห็นเสร็จไปแล้ว 4 ผัง คือ 

1.ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์

2.ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง

3.ผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ

4.ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์
 

สำหรับร่างผังเมืองที่ผ่านทุกขั้นตอนแล้ว จะนำเสนอคณะกรรมการผังเมืองกลางที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

โดยคาดว่าทั้ง 4 ผังนี้ จะประกาศเป็นกฎหมายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 และการประกาศใช้ผังเมืองทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

กรมโยธาฯ เร่งวางผังเมือง 30 อำเภอพื้นที่ EEC

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ.และกรมโยธาธิการได้กำหนดพื้นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ 20 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน1,096,979 ไร่ หรือ 13.23% พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 424,854 ไร่ หรือ 5.12% พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม 4,850,831 ไร่ หรือ  58.50% และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,678,753 ไร่ หรือ  20.24% หากผู้ประกอบการต้องการลงทุนกิจการในพื้นที่ที่ตรงกับผังอีอีซี สามารถดำเนินการได้ทันที

กรมโยธาฯ เร่งวางผังเมือง 30 อำเภอพื้นที่ EEC

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด