บิ๊กดีล ไทยพาณิชย์ จับมือกลุ่ม “ซีพี” ลุยธุรกิจฟินเทค พร้อมร่วมทุน “มิลเลนเนียม กรุ๊ป” บุกตลาดเช่าซื้อ-ลีสซิ่ง ประธานSCB เผย ตั้งเป้า เป็น Tech Company ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ถ้าหากธนาคารเปลี่ยนแปลงไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะอยู่ยากขึ้น

23 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า วานนี้( 22 ก.ย.) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัท ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ตกลงร่วมมือกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพีจี) ในการจัดตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด 600-800 ล้านเหรียญสหรัฐ

บิ๊กดีล ไทยพาณิชย์ จับมือ "ซีพี-มิลเลนเนียนฯ" ลุยฟินเทค-เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน Decentralized Finance ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อื่นๆ โดยนอกเหนือจากการบริหารกองทุนร่วมกันแล้ว กลุ่มธนาคารและกลุ่มซีพีจีจะร่วมลงทุนในกองทุนนี้ร่วมกับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (accredited investor)

 

บิ๊กดีล ไทยพาณิชย์ จับมือ "ซีพี-มิลเลนเนียนฯ" ลุยฟินเทค-เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (MGC Group) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จากัด (Alpha X Co., Ltd.) โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งขั้นต้นจำนวน 1,000,000 บาท และมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดตั้งบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (Big Bike) และยานพาหนะทางน้ำ (Yacht และ River Boat) ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนอกกลุ่ม Solo Consolidation ซึ่งธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ MGC Group ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

 

อย่างไรก็ตาม นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เคยกล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งเป้าสู่การเป็น Tech Company ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพราะถ้าหากธนาคารเปลี่ยนแปลงไม่ได้ภายใน 3-5 ปีจะอยู่ยากขึ้น