นายกฯ และ รมว. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดท่ายาง เพชรบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระย่านตลาดเทศบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล คนละ 5,000 บาท

 

นายกฯ และ รมว. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มแรงงานนอกระบบ

โดย นายสุชาติ กล่าวว่า นายกฯและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของ ศบค.ในพื้นที่สีแดงเข้ม จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท ตลอดจนเป็นข้อมูลในการเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการอื่น ๆ จากรัฐบาลในอนาคตอีกด้วย

การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนใหม่ คนละ 5,000 บาท เงินในส่วนนี้แม้จะไม่มาก แต่อย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในเบื้องต้น แก่พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลและได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ได้เข้าถึงสวัสดิการและก้าวข้ามสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์