นับถอยหลัง 102 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ถึง 100 ล้านโดส ภายในปี 2564  ยอดสะสมวันนี้รวม 44,742,049 โดส

20 กันยายน 2564 จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564

 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศบค.ได้ประกาศให้โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันแห่งการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยดีเดย์ให้ทุกจังหวัดปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ

 

ถึงวันนี้ 20 ก.ย. 2564 นับไปถึง 31 ธ.ค. 2564 เหลือเวลาอีก 102 วัน กับตัวเลขการฉีดวัคซีน
 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม  (28 ก.พ. - 19 ก.ย. 2564)

รวม 44,742,049 โดส ใน 77 จังหวัด

ยังมีตัวเลขที่ขาดไป 55,257,951 โดส กับจำนวนวันที่เหลือ 102 วัน

เป้าหมาย 100 ล้านโดส เท่ากับต้องปูพรมฉีดให้ได้ 541,744 โดสต่อวัน

 

เร่งถึงเป้า ฉีดวัคซีนโควิด-19 100 ล้านโดส สิ้นปี 2564

 

 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 19 กันยายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 256,362 โดส

1. เข็มที่ 1 : 109,439 ราย

2. เข็มที่ 2 : 146,698 ราย

3. เข็มที่ 3 : 225 ราย

 

 ● จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,002,572 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

 

 ● จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 15,118,015 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

 

 ● จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 621,462 ราย

 

เร่งถึงเป้า ฉีดวัคซีนโควิด-19 100 ล้านโดส สิ้นปี 2564

 

 

 

เร่งถึงเป้า ฉีดวัคซีนโควิด-19 100 ล้านโดส สิ้นปี 2564