อัปเดต "ผู้ประกันตน ม.40" ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เงินเข้าวันไหน ผู้ตกหล่น รีบลงทะเขียน ก่อน 31 ตุลาคม นี้

19 กันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคม แจ้งการจ่ายเงินเยียวยาใหม่ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มไหน พื้นที่ไหน เงินเข้าวันไหน  ตรวจสอบได้ที่นี่

 

 กลุ่มรับเงินรอบแรก

 โอนเงินวันที่ 20-21 ก.ย. 64 ได้รับเงิน 5,000 บาท

เฉพาะพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ขึ้นทะเบียนระหว่าง 4 - 24 ส.ค. 2564)

ม.40 กลุ่มไหน เงินเข้าวันไหน  สรุปไว้ให้แล้ว

 

กลุ่มรับเงินรอบ 2

โอนเงินวันที่ 22-23 ก.ย.2564 ได้รับเงิน 5,000 บาท

เฉพาะพื้นที่ 13  จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา รับเงินรอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

 (กลุ่มขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค.2564)

 

ม.40 กลุ่มไหน เงินเข้าวันไหน  สรุปไว้ให้แล้ว

 

กลุ่ม 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

โอนเงินวันที่ 28 ก.ย. 2564

คนที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

 

ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ยังสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม นี้