กรมเจ้าท่าลุยขุดลอกฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3,050 เมตร เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ช่วยประชาชนพ้นอุทกภัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 กันยายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ติดตามการดำเนินงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมปล่อยพันธ์ุปลาท้องถิ่นลงสู่แม่น้ำ ทั้งนี้ มีนายณัฐชัย พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายสมเกียรติ เขียวย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม  ผู้แทนกรมชลประทาน  และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมให้การต้อนรับ

  กรมเจ้าท่าขุดลอกแม่น้ำแม่มอก จ.สุโขทัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ            
อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ได้ดำเนินภารกิจขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความตื้นเขินของลำน้ำ เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เนื่องจากแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม เป็นแม่น้ำสายสำคัญ เกิดปัญหาความตื้นเขิน ทรุดโทรม เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นสำรวจพร้อมจัดทำแผนโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอกให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำ ตลอดจนรักษาสมดุลของชุมชนและธรรมชาติ เพื่อพัฒนาแม่น้ำแม่มอกให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาแม่น้ำอีกหนึ่งแห่งจากแม่น้ำสายอื่นทั่วประเทศ
กรมเจ้าท่าขุดลอกแม่น้ำแม่มอก จ.สุโขทัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2  ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขินมาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ 2562 ระยะทาง 1,050 เมตร  ปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 2,300 เมตร ปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ 1 ระยะทาง 2,350 เมตร ปัจจุบันดำเนินการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ปีงบประมาณ 2564 โครงการที่ 2 ระยะทาง 3,050 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านเด่นดีหมี ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ร่องน้ำมีขนาดกว้าง 20 เมตร ระดับก้นร่องน้ำระดับลึก 81 เมตร ระยะทางขุดลอก 3,050  เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 158,789 ลูกบาศก์เมตร ใช้รถขุด นว.3  นว.5 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เริ่มเปิดหน่วยขุดลอกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 27 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกได้แล้วเสร็จ 100% คงเหลือการปรับสภาพแนวคันดินและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เรียบร้อยสวยงาม และจากผลการได้พบปะผู้นำท้องที่ในวันนี้ จะรับข้อเสนอของประชาชนไปดำเนินการในช่วงตำบลไทยชนะศึก ในปีงบประมาณ2565 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จต่อไป
 

กรมเจ้าท่าขุดลอกแม่น้ำแม่มอก จ.สุโขทัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ กรมเจ้าท่าขุดลอกแม่น้ำแม่มอก จ.สุโขทัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ

ทั้งนี้  หลังดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแม่น้ำแม่มอกอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งการอุปโภคบริโภค ช่วยให้การไหลของน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก ที่ไหลผ่าน อ.ทุ่งเสลี่ยม มีการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการในการร่วมรณรงค์ให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาแม่น้ำแม่มอก ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป