นนทบุรี-ผู้ปกครองเจรจารร.เอกชนชื่อดังย่านบางบัวทองให้คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนเต็ม 1.4 หมื่นบาท แต่ยังไม่มีคำตอบอ้างต้องนำข้อเสนอของกลุ่มผู้ปกครองไปเสนอทางผู้บริหารรร.ก่อนถึงจะมีคำตอบอีกครั้ง

ความคืบหน้ากรณีที่ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครอง รร.เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง จ.นนทบุรี ร้องเรียนสื่อมวลชน กรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำเรื่องคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ปกครองทุกระดับชั้นเพียงจำนวน 3,067 บาท จากที่ต้องจ่ายคืนจริงให้ผู้ปกครองประมาณ 14,000 บาท ซึ่งขัดแย้งกับคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการนั้น

รร.เอกชนชื่อดังยื้อจ่ายค่าธรรมเนียมเต็ม อ้างต้องเสนอผู้บริหารตัดสินใจ

ล่าสุดวันที่ 17 กันยายน 2564 ตัวแทนของโรงเรียนเอกชนย่านบางบัวทองได้เดินมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้าพบกับนางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ที่ได้เรียกให้ทางโรงเรียนเข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ในวันนี้พร้อมกับกลุ่มผู้ปกครองเพื่อพูดคุยเจรจาหาข้อยุติ โดยทั้งสองฝ่ายใช้เวลาพูดคุยตกลงกันประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่ตัวแทนของโรงเรียนจะเดินทางกลับไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ 

รร.เอกชนชื่อดังยื้อจ่ายค่าธรรมเนียมเต็ม อ้างต้องเสนอผู้บริหารตัดสินใจ

น.ส.ณิษชารี โกศลพงษ์ไพศาล ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครอง กล่าวว่า หลังจากกลุ่มผู้ปกครองได้พยายามพูดคุยหาข้อสรุปกับทางตัวแทนโรงเรียนแล้ว ทางกลุ่มผู้ปกครองได้พยายามรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียนแล้ว แต่เหมือนทางโรงเรียนยังไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ปกครองตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ รร.เอกชนชื่อดังยื้อจ่ายค่าธรรมเนียมเต็ม อ้างต้องเสนอผู้บริหารตัดสินใจ

โดยพยายามอ้างว่าโรงเรียนมีภาระและต้นทุนแม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้เปิดเรียนเปิดสอนตามปกติก็ตาม ซึ่งเหตุผลนี้ขัดแย้งกับโรงเรียนเอกชนต่างๆในจังหวัดนนทบุรีที่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งหมด ยกเว้นโรงเรียนแห่งนี้

รร.เอกชนชื่อดังยื้อจ่ายค่าธรรมเนียมเต็ม อ้างต้องเสนอผู้บริหารตัดสินใจ

น.ส.ณิษชารี กล่าวอีกว่า ในวันนี้ถือว่าการเจรจาไม่มีความคืบหน้า เพราะตัวแทนโรงเรียนอ้างว่าจะต้องนำข้อเสนอของกลุ่มผู้ปกครองไปนำเสนอกับทางผู้บริหารโรงเรียนก่อน และจะมีคำตอบกลับมาอีกครั้งในวันศุกร์หน้า ซึ่งทางกลุ่มผู้ปกครองก็จะรอคำตอบจากทางโรงเรียนอีกครั้ง

รร.เอกชนชื่อดังยื้อจ่ายค่าธรรมเนียมเต็ม อ้างต้องเสนอผู้บริหารตัดสินใจ

โดยทางกลุ่มผู้ปกครองได้พยายามหาจุดประนีประนอมกับโรงเรียนด้วยการยินยอมลดเงินค่าธรรมเนียมจากที่ต้องได้รับ 14,000 บาท ลงมาเหลือ 8,900 บาท แต่ทางโรงเรียนยังคงยืนกรานที่จะจ่ายคืนให้ผู้ปกครองไม่เกิน 5,000 บาท จึงทำให้การเจรจาหาข้อยุติไม่ได้

 

ข่าว/ภาพ-ศุภชัย สินธิ์ประเสริฐ