แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เผยคุม“คลัสเตอร์สบเมย”อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว พร้อมเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสโรคให้มากที่สุด ด้านโรงเรียนจัดกิจกรรมเชิงบวกสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และพื้นที่ข้างเคียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ นับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ที่พบการแพร่ระบาดจากการเปิดเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง ปัจจุบัน จากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมด 796 คน พักอยู่ในหอพักโรงเรียน 354 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 442 คน ได้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

"คลัสเตอร์สบเมย"คลี่คลาย-เร่งตรวจเชิงรุก

1. กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 330 คน จัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง 2.กลุ่มที่มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จานวน 466 คน จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน 224 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 242 คน ทั้งหมดได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 49 ราย เป็นเพศชาย 24 ราย และเพศหญิง 25 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation :CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย และ รักษาในโรงพยาบาลสนาม 17 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจคัดกรองครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 48 ราย และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 2 ราย เป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 1 ราย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

"คลัสเตอร์สบเมย"คลี่คลาย-เร่งตรวจเชิงรุก

สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีก 397 ราย รวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนอีก 46 ราย ซึ่งมีผลตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ ATK เป็นลบทั้งสองครั้ง นั้น ยังคงให้กักกันตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยจะได้ดำเนินการตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 17 กันยายน 2564 หากผลการตรวจเป็นลบ จะสามารถกลับไปดาเนินชีวิตตามปกติได้

 

ส่วนในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้ หลักๆ มีจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่คะตวน และ หมู่บ้านแม่สวดใหม่ ทีมควบคุมโรคอำเภอสบเมยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้ว 1,261 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย.2564) และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 139 ราย ได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อตกค้างและแพร่เชื้ออยู่ในชุมชนอีก ทีมควบคุมโรค อำเภอสบเมย ยังคงออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสโรคให้มากที่สุด

 

"คลัสเตอร์สบเมย"คลี่คลาย-เร่งตรวจเชิงรุก

ด้านการดำเนินการในศูนย์แยกกักโรคชุมชน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วันที่ 16 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการรักษา 54 ราย เป็นครู 2 ราย นักเรียน 52 ราย เป็นนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด 15 ราย และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ อีก 5 ราย นอกจากจะได้รับการรักษาโรคตามแนวทางและการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ แล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเชิงบวกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ป่วย เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลด้วย

"คลัสเตอร์สบเมย"คลี่คลาย-เร่งตรวจเชิงรุก

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า ขณะนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในคลัสเตอร์ดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว โดยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 188 ราย เข้าสู่ระบวนการรักษาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนให้ครบ 100 % โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด