svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

นาข้าวกว่า200ไร่เสี่ยงเน่าเสียหาย-น้ำรอระบาย

17 กันยายน 2564

พิจิตร -ระดับน้ำในแม่น้ำยมยังมีปริมาณเพิ่ม จากการระบายน้ำ ในจังหวัดตอนบน ทั้งสุโขทัย พิษณุโลก และน้ำฝนที่ตกสะสม ขณะที่นาข้าวกว่า 200 ไร่ น้ำท่วมขังรอระบาย เสี่ยงเน่าเสียหาย เหตุจมน้ำนานกว่า 1 สัปดาห์

 

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังคงมีปริมาณน้ำสูงขึ้น จากปริมาณฝนที่ตกหนักและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร คือ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเล ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น จากการระบายน้ำในจังหวัดตอนบน ทั้งสุโขทัย พิษณุโลก และน้ำฝนที่ตกสะสม 

นาข้าวกว่า200ไร่เสี่ยงเน่าเสียหาย-น้ำรอระบาย

โดยที่สถานีวัดน้ำ Y17 ที่อำเภอสามง่าม ระดับน้ำอยู่ที่ 4.48 เมตร ความสูงของตลิ่ง อยู่ที่ 6.76 เมตร และที่สถานีวัดน้ำ Y40 ที่อำเภอโพทะเล ระดับอยู่ที่ 8.07 เมตร ความสูงของตลิ่ง อยู่ที่ 9.22 เมตร ซึ่งต่ำจากตลิ่งเพียง 1 เมตรเศษ ซึ่งทำให้น้ำล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในอำเภอสามง่าม และอำเภอบึงนาราง กว่า 50 หลังคาเรือน

นาข้าวกว่า200ไร่เสี่ยงเน่าเสียหาย-น้ำรอระบาย

นอกจากนี้ น้ำฝนสะสม ยังไหลเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกร บ้านย่านยาว ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง นาข้าวกว่า 200 ไร่ ถูกน้ำท่วมขัง และรอการระบายลงแม่น้ำยมที่ยังคงมีระดับสูง ยังไม่สามารถระบายได้ และยังคงถูกน้ำท่วมขัง เสี่ยงต้นข้าวเน่าเสียหาย เนื่องจากน้ำท่วมขังนานเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว

นาข้าวกว่า200ไร่เสี่ยงเน่าเสียหาย-น้ำรอระบาย

 

ขณะที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้สรุปข้อมูลอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ 10 อำเภอ 33 ตำบล 186 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 688 ครัวเรือน คือ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวังทรายพูน อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอดงเจริญ อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสากเหล็ก และอำเภอบึงนาราง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ พร้อมสำรวจความเสียหาย ส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

นาข้าวกว่า200ไร่เสี่ยงเน่าเสียหาย-น้ำรอระบาย

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร