ต่อไปนี้ การจ่ายค่าน้ำ ค่าบริการของ "การประปา" สามารถขำระผ่าน QR Code ได้แล้ววันนี้ สะดวกสบายรองรับทุกธนาคาร ง่ายขึ้น ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัสเสี่ยง

การประปานครหลวง (กปน.) เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของลูกค้า  ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
 

สะดวกยิ่งขึ้น "การประปา" แจ้ง "จ่ายค่าน้ำ" ด้วย QR Code ไม่ต้องสัมผัสเงินสด


 

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนลูกค้าใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้ 

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile  เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th   แอปฯ ธนาคารต่างและตัวแทนรับชำระเงิน  ตัดบัญชีธนาคาร   ตัดบัญชีบัตรเครดิต และค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น (กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 30 กันยายน 2564) 

สะดวกยิ่งขึ้น "การประปา" แจ้ง "จ่ายค่าน้ำ" ด้วย QR Code ไม่ต้องสัมผัสเงินสด

• บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ  e-Receipt & e-Tax invoice (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

 

สะดวกยิ่งขึ้น "การประปา" แจ้ง "จ่ายค่าน้ำ" ด้วย QR Code ไม่ต้องสัมผัสเงินสด

 

สะดวกยิ่งขึ้น "การประปา" แจ้ง "จ่ายค่าน้ำ" ด้วย QR Code ไม่ต้องสัมผัสเงินสด