กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำ-รู้เท่าทันข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จากอุบัติภัยในช่วงน้ำท่วม

15 กันยายน 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำ-รู้เท่าทันข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จากอุบัติภัยในช่วงน้ำท่วม 

จมน้ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่ลงเล่นน้ำ จับสัตว์น้ำหรือทำการเกษตรบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก

- หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากจำเป็นควรใช้ไม้สำรวจเส้นทาง กลางคืนใช้ไฟฉายส่องนำทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ

- นำวัสดุลอยน้ำยึดเกาะในขณะที่ต้องลุยน้ำท่วมสูง อาทิ ห่วงยาง ถังแกลลอน ยางในรถยนต์ เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัด

สัตว์มีพิษ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มักจะหนีน้ำขึ้นมาอาศัยภายในบ้าน อาทิ ตู้ เตียง รองเท้า ที่เช็ดเท้า

- ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ของมีคม ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อต้องลุยน้ำ ป้องกันการเหยียบเศษวัสดุหรือของมีคมอยู่ใต้น้ำ

 

ปภ.แนะรู้ทัน - ป้องกันอุบัติภัยช่วงน้ำท่วม

รถจมน้ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ประเมินระดับความสูงของน้ำและความแรงของกระแสน้ำ หากมีน้ำท่วมสูงให้เลี่ยง

- หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว

อุบัติภัยจากไฟฟ้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ปิดสวิตช์ไฟและสับคัทเอาท์ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรืออยู่บริเวณที่พื้นที่ชื้นแฉะ

- ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปลั๊กขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมสูง

- ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด หากกระแสไฟฟ้ารั่วจะถูกไฟดูด

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หากชำรุดให้แจ้งช่างดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

เพลิงไหม้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ดับเทียนและตะเกียงน้ำมันให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม