“สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” พร้อมตัวแทนหน่วยสอบสวนกลาง ทำงานความมั่นคง ของไทย สหรัฐ ออสเตรเลีย ร่วมเปิด ศพดส. หลังปรับปรุงอาคาร รองรับพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว การค้ามนุษย์ และการประมง เต็มรูปแบบ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 15 กันยายน 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ณ ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ที่ปรึกษา ตร.) ในฐานะผู้อำนวย ศพดส.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของ ตร.  เจ้าหน้าที่อาวุโส  สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา, สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา, สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

 

ทั้งนี้ ในส่วนของที่ปรึกษา ศพดส.ตร.  เจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน (NGOs) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) จำนวนทั้งสิ้น รวม 158 ท่าน 

เปิด “ศพดส.ตร.” พร้อมปราบปราม ต่อต้าน เต็มรูปแบบ

เปิด “ศพดส.ตร.” พร้อมปราบปราม ต่อต้าน เต็มรูปแบบ

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ คณะผู้บังคับบัญชา และแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่ทำการ ชุดปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ และภาคประมงในประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Thailand Anti Trafficking In Persons Task Force : TATIP) และที่ทำการ ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Thailand Internet Crimes Against Children Task Force : TICAC) และเยี่ยมชมสถานการณ์จำลองการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

สำหรับ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง โดยกำหนดอำนาจหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการ และติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ครอบครัว รวมถึงแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาในการวินิจฉัย สั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วนสำคัญที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

เปิด “ศพดส.ตร.” พร้อมปราบปราม ต่อต้าน เต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ ศพดส.ตร. แบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็นชุดต่างๆ ดังนี้

1. ชุดปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

2. ชุดปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์และภาคประมงในประเทศไทย

สำนักงานใหม่นี้ จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการสืบสวน ปราบปรามจับกุม และสนับสนุนการปฏิบัติให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร. โดยการปรับปรุงสถานที่ทำการ ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เพี่อรองรับภารกิจของ ตร.  และบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เปิด “ศพดส.ตร.” พร้อมปราบปราม ต่อต้าน เต็มรูปแบบ