รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอยกเลิกการเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี และ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

15 กันยายน 2564 ก่อนหน้านี้ทาง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปิดให้หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ,กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค (ผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาล) ลงทะเบียนจองวัคซีน "Pfizer" เข็มที่ 1 (ยังไม่เคยฉีดวัคซีนใด ๆ มาก่อน)

 

โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2564 
เวลา 08.30-10.30 น. แจกคิววันละ 300 คิว

  • หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้เอกสารการฝากครรภ์จากโรงพยาบาล หรือคลินิกอื่น เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้
  • ผู้ป่วยเด็กต้องมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  • ต้องเดินทางมาลงด้วยตนเอง ไม่สามารถฝากญาติมาลงแทนได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมาทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ประกาศยกเลิกฉีดวัคซีน "Pfizer" โดยระบุข้อความว่า

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอยกเลิกการเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี และ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

หากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจะเปิดรับจองต่อไปโดยเร็วที่สุดค่ะ

ขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ

 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ประกาศยกเลิกลงทะเบียนจองวัคซีน "Pfizer"

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ประกาศยกเลิกลงทะเบียนจองวัคซีน "Pfizer"