โคราชยอดป่วยโควิดใหม่กลับมาพุ่งอีก คร่า 4 ชีวิต จับตา 10 คลัสเตอร์ระบาดลามตลาดสด ชุมชน รีเทิร์น รพ.สนาม รับป่วยล้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กันยายน  2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมนายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 138/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

โคราชป่วยใหม่กลับมาพุ่ง คร่า 4 ชีวิต จับตา 10 คลัสเตอร์
 
นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 226 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 32 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมาการรักษา 10 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 184 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 22,406 ราย รักษาหาย 19,664 ราย ยังรักษาอยู่ 2,583 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย

 

ทั้งนี้ เป็นชายอายุ 52 ปี ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี อาชีพขับรถส่งของพื้นที่ต่างจังหวัด ชายอายุ 61 ปี ต.ตาจั่น อ.คง ตรวจพบเชื้อในโรงพยาบาลชลบุรี เดินทางกลับมารักษาที่ รพ.คง ชายอายุ 40 ปี ต.พะเนา อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย ปัจจัยเสี่ยงน้ำหนักตัว 95 กิโลกรัม ความสูง 165 เซนติเมตร และชายอายุ 46 ปี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี อาชีพขับรถรับส่งผลไม้ที่ จ.ชุมพร เดินทางข้ามหลายจังหวัด รวมเสียชีวิตสะสม 159 ราย
  โคราชป่วยใหม่กลับมาพุ่ง คร่า 4 ชีวิต จับตา 10 คลัสเตอร์

ขณะนี้มีการติดเชื้อในตลาดสดเชื่อมโยงชุมชนและครอบครัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี 10 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1.คลัสเตอร์โรงงาน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ติดเชื้อใหม่ 4 ราย สะสม 986 ราย 2.คลัสเตอร์โรงงาน ต.กระโทก อ.โชคชัย ติดเชื้อใหม่ 3 ราย สะสม 1,356 ราย 

 

3.คลัสเตอร์ครอบครัว ต.หินโคน อ.จักราช ติดเชื้อใหม่ 1 ราย สะสม 10 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30 ราย  4.คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยว อ.บัวใหญ่ ติดเชื้อใหม่ 12 ราย รวมสะสม 26 ราย 5.คลัสเตอร์ อ.ปากช่อง ติดเชื้อใหม่เป็นพนักงานแผนกตู้แช่ สะสม 19 ราย 6.คลัสเตอร์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง สะสม 8 ราย

 

7.คลัสเตอร์ฟาร์มแหลมทอง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง สะสม 9 ราย 8.คลัสเตอร์โรงงานไก่ ต.จอหอ อ.เมือง พบผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวชอบไปซื้อผักผลไม้ตลาดสุรนารี จึงนำลูกจ้างรวม 50 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 42 คน และคนไทย 8 คน มาตรวจ ATK ผลบวก 11 ราย 9.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี อ.เมือง ขยาย 4 วง ลุกลาม 11 อำเภอ รวมสะสม 260 ราย 10.คลัสเตอร์ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ติดเชื้อใหม่ 5 ราย สะสม 108 ราย 

 

โคราชป่วยใหม่กลับมาพุ่ง คร่า 4 ชีวิต จับตา 10 คลัสเตอร์
 

ด้าน นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 270 ราย ข้อกังวลเป็นเด็กและเยาวชน 28 ราย ซึ่งภาครัฐกำลังจะพิจารณาให้เปิดการเรียนการสอนปกติ เกรงอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

 

นอกจากนี้ มีผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 160 ราย คิดเป็น 66 % และมีโอกาสเป็นผู้ป่วยสีส้มต้องใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูง รวมทั้งมีการครองเตียงนานขึ้น ล่าสุดได้เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม 100 เตียง ซึ่งใช้พื้นที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช่วงบ่ายวันนี้อีกครั้ง หลังปิดทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วันที่ผ่านมา

 

โดย - เกษม  ชนาธินาถ