ระนอง - ศรชล.สำรวจสถานการณ์การนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์หลังเปิดอ่าวพบการนำเข้าลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์อันเนื่องมากจากปัญหาการระบาดของโควิด19และปัญหาการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์

14 กันยายน 2564 นาวาเอก เพชรรัตน์ เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดระนอง เปิดเผยถึงสถานการณ์เรื่องการนำเข้าสัตว์น้ำหลากหลายชนิดจากประเทศเมียนมา ว่า เดิมในช่วงที่ประเทศเมียนมามีการปิดอ่าวเป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้าเรือบรรทุกสัตว์เข้ามาส่งในจังหวัดระนองลดเหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาสัตว์น้ำในจังหวัดระนองและส่งออกไปยังพื้นที่ต่างมีราคาสูง แต่หลังจากการเปิดอ่าว จากการติดตามสถานการณ์เรือขนส่งสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา จากหลายพื้นที่ประเทศเมียนมายังคงมีจำนวนไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ จากในช่วงสถานการณ์ปกติ

โควิดระบาด-การเมืองภายในเมียนมาร์กระทบนำเข้าสัตว์น้่ำระนอง

ซึ่งจากการติดตามข้อมูลทั้งในส่วนของทางการราชการและผู้ประกอบการนำเข้าเข้าสัตว์เพื่อการจำหน่ายต่อทั้งในรูปแบบสด ๆหรือแปรรูปเพื่อการส่งออกทราบว่า ปัญหาหลักที่การนำเข้าลดลง ทั้ง ๆ ที่ความต้องการสัตว์น้ำนำเข้ามีจำนวนมากกว่านี้ เนื่องจากเรือประมงไทยจับสัตว์น้ำได้น้อยจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาด

โควิดระบาด-การเมืองภายในเมียนมาร์กระทบนำเข้าสัตว์น้่ำระนอง
 

ปัจจัยหลัก 2 ข้อคือ 1.ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในประเทศเมียนมาทั่วทุกพื้นที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริง เนื่องจากเป็นเรื่องของประเทศเมียนมา ทำให้การออกทำการประมงมีน้อย การขนส่งมีขั้นตอนการตรวจสอบมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากขนเนื่องจากปัจจัยภายในของประเทศเมียนมา 2.ปัญหาเรื่องภายในการบริหารประเทศการเมืองภายใน ที่ช่วงนี้ทราบว่าเริ่มมีสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นภายในประเทศเมียนมา ตรงนี้ส่งผลกระทบอย่างมากในเรื่องการบริหารจัดการในการนำสัตว์น้ำออกมาส่งยังจังหวัดระนอง

โควิดระบาด-การเมืองภายในเมียนมาร์กระทบนำเข้าสัตว์น้่ำระนอง

ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำก็เข้าใจดี คงทำอะไรไม่ได้มาก ทำได้แต่เพียงแต่รอให้สถานการณ์ภายในของเมียนมาดีขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติ การค้าขายสัตว์น้ำนำเข้าก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โควิดระบาด-การเมืองภายในเมียนมาร์กระทบนำเข้าสัตว์น้่ำระนอง
 

โควิดระบาด-การเมืองภายในเมียนมาร์กระทบนำเข้าสัตว์น้่ำระนอง

ในส่วนของ ศรชล.จังหวัดระนอง ก็มาตรการต่าง ๆออกมาเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว บางครั้งก็ต้องเข้ม บางครั้งก็ต้องผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการ แต่เรายังเข้มงวดในเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิดจากลูกเรือชาวเมียนมาที่เข้ามาส่งสัตว์ในจังหวัดระนอง เรายังคงต้องคงมาตรการเข้มงวด เพราะลูกเรือที่เข้ามาไม่ได้ผ่านการตรวจเชื้อ จึงยังคงมาตรการเดิมอย่างเข้มงวดที่ห้ามลูกเรือผู้ควบเรือทุกคนขึ้นจากเรือ และคนบนฝั่งก็ห้ามลงเรืออย่างเด็ดขาด แต่สามารถนำสินค้าหรือซื้อของให้กันได้โดยผ่านเครื่องมือในการส่งให้กัน ไม่สัมผัสใกล้ชิดกัน

โควิดระบาด-การเมืองภายในเมียนมาร์กระทบนำเข้าสัตว์น้่ำระนอง

ภาพ/ข่าว โดย:
ไพโรจน์ รัตนรัตน์ จ.ระนอง