บุคคลกากรทางการแพทย์ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ บริการเคลื่อนหน่วยไปเปิดฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านเรือน พร้อมแจกฟรี ต้นพริกกับทุกคนที่มาฉีดวัคซีน เพื่อไปปลูกไว้ที่บ้าน และสั่งเปิดโรงเรียนแล้วทุกโรง

14 กันยายน 2564 ที่ วัดบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้บุคคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จาก รพ.สต.ผือใหญ่ ปกครองอำเภอ เทศบาลตำบลผือใหญ่ ออกมาให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับ กลุ่ม 608 ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางสมอง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ถึงบ้านเรือนทุกคน ที่ยังตกหล่น หรือไม่กล้าไปฉีด โดยมีทีมงานจิตวิทยา มาทำความเข้าใจในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนให้ทุกคนได้ทราบด้วย พิเศษ ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันนี้ จะได้รับการแจกต้นกล้าพริก ที่สามารถนำไปปลูกในครอบครัว ไว้ใกล้บ้านตนเอง คนละ 1 ต้น ซึ่งเป็นพริกพันธุ์สาย เมล็ดจะมีสีขาว ใช้กินสดๆ กับปลาร้า ปลาจ่อม ประกอบอาหารได้ จึงแนะนำให้ปลูกไว้ใกล้บ้าน จะได้เก็บทานได้ง่ายๆ ตำน้ำพริกก็อร่อย ไม่เผ็ดมาก และสามารถนำเมล็ดที่สุกแล้ว เพาะขยายพันธุ์ต่อไปได้ด้วย

ศรีสะเกษ ฉีดวัคซีนวันนี้ถึงบ้านเรือน พร้อมแจกต้นพริกไปปลูกฟรี

โดย นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ ทั้ง 5 วัน ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ทั้ง 5 ตำบล เราได้กำหนดแผนในการออกบริการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปทั้ง 5 ตำบล เพื่อไปฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ถึงบ้านเรือนในกลุ่ม 608 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโคเรื้อรังทั้ง 7 โรค ทุกคนที่ยังตกหล่นอยู่เพื่อให้ครบ ตามเป้าหมายของจังหวัด คือ 70% ของประชากรทั้งหมดของอำเภอ ซึ่งตอนนี้เราฉีดไปได้ 64.56% แต่คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของอำเภอ ลงมติที่จะรุกเข้าไปฉีดให้ครบทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปาะบาง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และหากพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปวัด ไปศาลาประชาคมหมู่บ้านที่เราเคลื่อนที่ออกมา เราก็จะเดินทางไปบริการฉีดให้ที่บ้านทุกคน 
ศรีสะเกษ ฉีดวัคซีนวันนี้ถึงบ้านเรือน พร้อมแจกต้นพริกไปปลูกฟรี

โดยขณะนี้อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พบผู้ป่วย 389 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เพียง 1 ราย นอกนั้นเป็นผู้ป่วยที่นำเข้าจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง 388 ราย โดยได้รับการักษาหายแล้ว จำนวน 382 ราย ยังคงเหลือกำลังรักษาอยู่ใน รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ที่กำลังจะหาย จำนวน 7 ราย ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้ก็จะหมด หากไม่มีเคลื่อนย้ายมาเพิ่ม ซึ่งคณะกรรมการอำเภอ ยังได้มีมติให้เปิดการเรียนการสอนได้ทุกโรงเรียนแล้วในขณะนี้ ในระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ส่วนข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้พบมีผู้ป่วย จำนวน 42 ราย สะสม จำนวน 13,930 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ จำนวน 1 ราย สะสมเสียชีวิต 66 ราย รักษาหายแล้ว 12,466 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 1,398 ราย  

ศรีสะเกษ ฉีดวัคซีนวันนี้ถึงบ้านเรือน พร้อมแจกต้นพริกไปปลูกฟรี ศรีสะเกษ ฉีดวัคซีนวันนี้ถึงบ้านเรือน พร้อมแจกต้นพริกไปปลูกฟรี

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์