ลำน้ำแม่ลาซึ่งอยู่ระหว่างเขตเชื่อมต่ออำเภอบางระจัน และอำเภออินทร์บุรี น้ำยังคงมีสีดำขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปในวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณท้ายประตูระบายน้ำลำแม่ลา ม.6 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี ส่งผลให้ปลาตาย

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานลำน้ำแม่ลา ซึ่งอยู่ระหว่างเขตเชื่อมต่ออำเภอบางระจัน และอำเภออินทร์บุรี หลังทราบข่าวชลประทานได้ผันน้ำในแม่น้ำน้อยผ่านคลอง 1 ซ้าย (ชันสูตร ) เข้าสู่ลำแม่ลา และระบายน้ำออกจากลำแม่ลา ผ่านอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา (ฝั่งซ้าย) ปากคลองใหม่ลงด้านท้ายประตู ผลจากการลงพื้นที่พบว่า น้ำในลำแม่ลายังคงมีสีดำขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปในวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณท้ายประตูระบายน้ำลำแม่ลา ม.6 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี ถึงแม้ว่าทางชลประทาน จะใช้วิธีผันน้ำดีเข้าสู่ลำแม่ลาแล้วก็ตาม สำหรับสาเหตุการเกิดน้ำเน่าเสียในครั้งนี้ นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน ผอ.โครงการชลประทาน จ.สิงห์บุรีชี้แจงว่า เบื้องต้นน่าจะเกิดจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้ชะล้างและพัดพาเอาตะกอน ตลอดจนวัชพืชและน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่นาทางด้านเหนือน้ำและโดยรอบข้างไหลลงสู่ลำแม่ลา

ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ

ประกอบกับช่วงก่อนหน้าที่ยังไม่ได้รับการระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย (ชันสูตร) เพื่อเติมในลำแม่ลา และอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา(ฝั่งซ้าย) ปิดอยู่ ทำให้น้ำเสียไม่ได้รับการถ่ายเทลงด้านท้าย ทางโครงการชลประทานสิงห์บุรี ได้ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตรให้ระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย (ชันสูตร) เพื่อเติมในลำแม่ลาที่เน่าเสียให้เจือจางลง พร้อมกับได้ยกบานระบายอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา(ฝั่งซ้าย) 2 สูง 0.40 เมตรเพื่อถ่ายเทน้ำเสียที่เจือจางแล้วลงสู่ด้านท้าย และได้ยกบานระบาย ทรบ. ปากคลองใหม่ 2 ช่อง สูง 1.00 เมตร เพื่อระบายน้ำส่วนหนึ่งไปลงด้านท้ายอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา (ฝั่งซ้าย) คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ คุณภาพน้ำในลำแม่ลาจะดีขึ้น

ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ

ด้านนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า รับรายงานจากพื้นที่แล้ว ถึงกรณีเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตลอดลำแม่ลาแล้วว่า สภาพน้ำยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ของ จ.สิงห์บุรี ให้เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากลำแม่ลามาวิเคราะห์ค่าน้ำ ซึ่งกำลังรอผลการตรวจอยู่ หากผลออกมาเป็นประการใด พร้อมเร่งประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวหารือแก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกันผลกระทบระยะยาวต่อไป

ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ ลำน้ำแม่ลายังไม่พ้นวิกฤติน้ำเสีย ท้องถิ่นจังหวัดเร่งหาสาเหตุ

 

ข่าวโดย วัชรพล เมืองมั่น