องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์คัดค้าน อสส. ตั้ง “ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม” ขึ้นผู้ตรวจอัยการ ชี้เจตนาช่วยพวกพ้อง ไม่โปร่งใส ทำลายความน่าเชื่อถือองค์กร หวังอัยการทุกคนตระหนักผลที่บั่นทอนศรัทธาของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 กันยายน 2564  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์ เรื่อง "โกงตาชั่ง" กรณีที่ ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด รักษาราชการเเทน นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ยื่นจดหมายถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการแต่งตั้ง โดยมีรายงานว่าในวันดังกล่าว ได้เเจ้งลาพักร้อน 1 วัน ซึ่งมีเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุ ดังนี้

 

ธรรมาภิบาลและศักดิ์ศรีของสำนักงานอัยการสูงสุด กำลังถูกบั่นทอนอย่างรุนแรง จากการกระทำของคนในองค์กรเอง ล่าสุดคือความไม่โปร่งใส ในการยื่นจดหมายถึงเลขาธิการ ครม.  เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ทำให้สังคมมีคำถามมากมาย

 

1.การแต่งตั้งบุคคลที่ถูกสังคมและองค์กรอื่นตั้งข้อกังขา เป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเกียรติภูมิของอัยการ และจะเป็นบรรทัดฐานการคัดสรรแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป  จึงสมควรกว่าหรือไม่ที่จะมอบให้เป็นภาระการตัดสินใจของอัยการสูงสุดท่านใหม่ แทนที่จะเป็นอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งในเร็ววันนี้ เหมือนเป็นการทิ้งทวนแต่งตั้งลูกน้องซึ่งนับว่า ไม่เหมาะสมและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

2.จดหมายถึงเลขาธิการ ครม. ดังกล่าวมิได้ทำในนาม “คณะกรรมการอัยการ (กอ.)” ตามที่เคยกล่าวไว้ เพราะคณะกรรมการอัยการ เห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ จึงเปลี่ยนไปออกจดหมายในนามอัยการสูงสุด ที่มีความเหมาะสมต่างกัน และยิ่งลดคุณค่าลงไปอีก เมื่อผู้ลงนามในจดหมายสำคัญนี้เป็นรองอัยการสูงสุด ด้วยเหตุว่าในวันนั้นตัวท่านอัยการสูงสุด ได้ลาพักเพียง 1 วัน จนเกิดข้อสงสัยว่า มีใครต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ หรือสมรู้ร่วมคิดกันซ่อนปมบางอย่างใช่หรือไม่?

 

น่าเป็นห่วงว่า สถาบันอัยการมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง หากผู้นำบางคนใช้สิทธิและอำนาจโดยขาดความเหมาะสม แฝงด้วยทิฐิและผลประโยชน์พวกพ้อง ย่อมเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กร อย่างนี้จะหวังให้สังคมและข้าราชการอัยการทั้งประเทศยอมรับได้อย่างไร

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัยการทุกคนจะตระหนักถึงผลของการกระทำที่บั่นทอนศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันอัยการที่เป็นเสาหลักความยุติธรรมของชาติ โดยร่วมกันปกป้องและปฏิรูปอัยการให้กลับมายืนเคียงข้างความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างสง่างาม

 

ACT ออกแถลงการณ์ค้านอสส.ตั้ง“ปรเมศวร์”ขึ้นผู้ตรวจอัยการ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด