“หมอระวี” เผย พรรคเล็กเร่งเครื่องศึกษาแก้รธน.ขัดกฎหมายประเด็นไหนบ้าง ก่อนล่าชื่อส่งศาลรธน.ตีความ คาด 15 ก.ย.นี้ ชัดเจน

13 กันยายน 2564 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่สามว่า ขณะนี้ พรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แบ่งงานกันทำ และอยู่ระหว่างปรึกษาหารือประเด็นกฎหมายที่เราจะยื่น ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญตรงจุดไหนบ้าง พร้อมทั้งพูดคุยกับส.ส. ส.ว. และอดีตกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีความเห็นอย่างไร หากพบเนื้อหาว่ามีการขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เราก็จะเร่งขอรายชื่อส.ส.และส.ว.สนับสนุนต่อไป เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ทันภายใน 15 วัน แต่ถ้าศึกษาแล้วไม่พบประเด็น และไม่มีเหตุผลเพียงพอเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สิ่งที่ได้เราดำเนินการคู่ขนานไปด้วยคือ การพูดคุยกับพรรคการเมืองและส.ว. ที่ลงมติงดออกเสียงและลงมติไม่เห็นชอบ อาทิ พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นต้น  เชื่อว่า ถ้าเรามีประเด็นชัดเจนก็อาจจะมีพรรคการเมืองและส.ว.มาเข้าร่วมลงชื่อด้วย โดยพยายามเร่งศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย. นี้  หากได้ข้อสรุปว่ามีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญก็จะเร่งล่ารายชื่อให้ทันภายในวันที่ 17 ก.ย. ซึ่งเป็นวันประชุมร่วมรัฐสภาวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญครั้งนี้ ส่วนตอนนี้มีใครสนใจตอบรับเข้าร่วมลงชื่อด้วยแล้วนั้น ตนยังไม่สามารถบอกได้ แต่คงเป็นส.ว.และพรรคการเมืองที่ลงมติไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง