ควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 127 คนหลังพบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ( ส.อบจ.) ติด 5 รายเนื่องจากวันที่ 6 ก.ย. 64 มีประชุมสภา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64นางพันธ์ฉวี  สุขบัติ หัวหน้าควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหารตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผุ้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 250 คนหลังพบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ( ส.อบจ.) ได้รับเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เนื่องจากวันที่ 6 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา ทาง อบจ. ได้มีการร่วมประชุมสภา

หวั่นโควิดคลัสเตอร์ใหม่ตรวจเชิงรุกด่วน สจ. ติด 5 ราย หลังประชุมสภา

นางพันธ์ฉวี  สุขบัติ หัวหน้าควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า สืบเนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็น สจ.ในจังหวัดมุกดาหาร มีไทม์ไลน์มาเข้าร่วมประชุมสภาของ อบจ. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก และเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่ของ อบจ. ด้วยก็เลยมาเก็บสิ่งส่งตรวจเชิงรุก วันนี้ทำการATKจะทราบผลภายใน 30 นาทีโดยได้รับความร่วมมือจาก อบจ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ที่เข้ามร่วมประชุมทั้งหมด40 ท่าน ต้องขอบคุณพี่น้องชาวมุกดาหาร ได้ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้การเกิดระบาดของโรค การตรวจเชิงรุกนี้มีประโยชน์ที่สุดคือ ในเรื่องของการรู้เร็ว ควบคุมเร็ว ถ้ามีผู้ป่วยจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว วันนี้เป็นการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลมุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุขมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหารมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นการกระชับพื้นที่ไม่ให้แพร่เชื้อ เนื่องจากมีการประชุมในสถานที่เสี่ยง ซึ่งอยู่ในห้องแอร์เวลา 2 ชั่วโมงกว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะได้มีการเฝ้าระวัง ถ้าเจอผู้ป่วยจะได้รักษาให้ทันท่วงทีต่อไป  ล่าสุดส่งตรวจหาเชื้อโควิด–19 ทั้งหมดจำนวน 127 ราย ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ทุกราย

หวั่นโควิดคลัสเตอร์ใหม่ตรวจเชิงรุกด่วน สจ. ติด 5 ราย หลังประชุมสภา