svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วัคซีน mRNA กับ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

กรมควบคุมโรคโพสต์เตือน หากมีประวัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA

12 กันยายน 2564 วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เป็นวัคซีนสังเคราะห์สาร mRNA ที่ใช้สร้างโปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 (เชื้อก่อนโรคโควิด-19) โดยวัคซีนชนิดนี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นสูงได้  วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบัน Pfizer และ Moderna

 

วัคซีน mRNA กับ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

โดยมีอาการ 

  • เหนื่อย
  • หอบ
  • ใจสั่น
  • เจ็บหน้าอก

เกิดขึ้นประมาณ 16 ใน 1 ล้านโดส และเกิดขึ้นกับเข็มที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ มักพบในชายช่วงอายุประมาณ 12-17 ปี ยังไม่มีรายงานพบในผู้สูงอายุ อาการมักเกิดภายใน 7-30 วัน หลังรับวัคซีน ควรรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการ

 

หากมีประวัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA