“สุวรรธนะ สีบุญเรือง” นั่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THAI ต่อ หลังคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย มีมติแต่งตั้ง พร้อมควบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 กันยายน 2564 นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ทำหนังสือรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่า ในการประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ได้รับรองมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 

  1. อนุมัติการว่าจ้าง นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
  2. อนุมัติให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท และในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทได้มีการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน-30 กันยายน 2564

 

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูตั้ง "สุวรรธนะ สีบุญเรือง" นั่งรักษาการดีดีบินไทยอีก 1 ปี