svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รถเคลื่อนที่ตรวจโควิดคันแรก ตรวจเชิงรุกตามโรงพัก

10 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก นำร่องโครงการตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกตามโรงพัก

10 กันยายน 2564 พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้างต้นโดยสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั่วประเทศ และได้จัดสรรชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับทุกหน่วยครบตามจำนวนที่ร้องขอโดยให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

 

ทั้งนี้ ได้จัดทำโครงการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกโดยรถเคลื่อนที่ นำร่อง ที่สน.พลับพลาไชย 1 และสน.พลับพลาไชย 2 เพื่อให้บริการตรวจโควิด19 ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจแบบทั่วถึงไม่ต้องเดินทางไกล นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มารับบริการของสถานีตำรวจสำหรับรถตรวจเชื้อโควิค-19 เชิงรุกเคลื่อนที่มีทั้งหมด 10 คัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจเชิงรุกตามสถานีตำรวจในกรุงเทพฯและปริมณฑล รถเคลื่อนที่ตรวจโควิดคันแรก ตรวจเชิงรุกตามโรงพัก

ในวันนี้มีข้าราชการตำรวจครอบครัวตำรวจและประชาชนในพื้นที่มาร่วมตรวจ รวมจำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็นตำรวจจำนวน 60 คน ครอบครัวตำรวจ จำนวน 20 คนประชาชน จำนวน 40 คน ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจที่มีผลเป็นบวกจะถูกจัดส่งไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลตำรวจ และรอผลเพื่อคัดแยกความรุนแรงของโรคโดยทางโรงพยาบาลตำรวจจะทำการเอกซเรย์ปอด จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยกลับบ้านขณะรอผลตรวจซึ่งจะออกภายใน 24 ชั่วโมง

รถเคลื่อนที่ตรวจโควิดคันแรก ตรวจเชิงรุกตามโรงพัก

 

logoline