แจ้งข่าวดี ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษา 43 แห่ง ได้รับการจัดสรรวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ฉีดให้กับเยาวชน 5 หมื่นรายตามโครงการ VACC 2 Schoo

จากกรณี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับ คืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบโดยผ่านการเปิดรับสมัครให้ “สถานศึกษา” ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สำหรับในครั้งแรก จะรับเยาวชนทั้งหมด จำนวน 50,000 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีกำหนดเริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งถือเป็น วันเยาวชนแห่งชาติด้วย

ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดดังนี้

1.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

2.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

4.โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

5.โรงเรียนสันติสุขวิทยา

6.โรงเรียนธัญบุรี

7.โรงเรียนสาธิตพัฒนา

8.โรงเรียยนวัฒนาวิทยาลัย

9.โรงเรียนเผดิมศึกษา

10.โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ

11.โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่

12.โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

13.โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์

14.โรงเรียนนวลนรดิศ

15.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก

16.St.Stephen’s International school

17.โรงเรียนเพลินพัฒนา

18.โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

19.โรงเรียนกว่างเจา

20.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

21.โรงเรียนวรราชาทินัดตามาตุวิทยา

22.โรงเรียนทอรัก

23.โรงเรียนแช่มเสริม

24.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

25.king's college international school bangkok

26.โรงเรียนทวีธาภิเศก

27.โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ

28.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

29.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

30.โรงเรียนวัดทรงธรรม

31.โรงเรียนสวนอักษร

33.โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

34.โรงเรียนสตรีวิทยา

35.โรงเรียนเพลินพัฒนา

36.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

37.โรงเรียนฐานปัญญา

38.โรงเรียนศึกษานารี

39.โรงเรียนสามโคก

40.โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

41.โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

42.โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

43.โรงเรียนเด็กสากล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งรายชื่อสถานศึกษา 43 แห่ง ที่ได้วัคซีน‘ซิโนฟาร์ม’