นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยรายละเอียด พืชกระท่อมปลูก ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี แต่การนำใช้ประกอบการทำอาหาร-น้ำสมุนไพรขาย ไม่ได้ยังผิดกฎหมาย สาธารณสุขกำลังเร่งปรับแก้ให้สอดคล้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐสภาได้เห็นชอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ซึ่งเป็นการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้หลายๆ คนสงสัย เกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมว่า จริงๆแล้ว ประชาชนสามารถทำในส่วนใดได้บ้าง

 

ตนจึงขอชี้แจงว่า ในส่วนของการเคี้ยวใบ การปลูก การครอบครองและการขายใบสดที่ไม่ได้ปรุง หรือทำเป็นอาหารทำได้อย่างเสรีไม่ผิดกฎหมาย แต่ในส่วนการนำไปทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่แจ้งว่า มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ต้องไปขออนุญาตตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข เพราะมี พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 กำกับควบคุมอยู่

“สมศักดิ์” แจงแนวทาง การใช้พืชกระท่อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันนี้ ยังมีข้อจำกัดในทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

 

“สมศักดิ์” แจงแนวทาง การใช้พืชกระท่อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคในการค้าขายแบบชาวบ้าน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ซึ่งตนเป็นประธาน ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจะส่งให้กระทรวงสาธารณสุข รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว

 

“นอกจากนี้ การนำไปทำเป็นอาหาร หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อขายนั้น พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ยังไม่ปลดล็อกให้สามารถนำพืชกระท่อมไปทำอาหารหรือผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายได้ โดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424 ) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้อาหารที่ปรุงจากพืชกระท่อมเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย หรือแม้กระทั่ง น้ำต้มกระท่อมที่ไม่ได้ผสมกับสิ่งใดเลย ก็เป็นสิ่งที่ห้ามผลิตเพื่อจำหน่ายตามประกาศฉบับนี้ การฝ่าฝืน ผลิต และขาย อาหาร ที่ พ.ร.บ. อาหาร ห้าม มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน-2 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท”

“สมศักดิ์” แจงแนวทาง การใช้พืชกระท่อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด