เตือน "คนขับแท็กซี่" รีบสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 จากรัฐบาล 5,000 บาท ส่วนอายุเกิน 65 กำลังดำเนินการหามาตราการเยียวยา

9 กันยายน 2546 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวว่า ลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเรื่องนี้นั้น

 

กระทรวงแรงงาน ขอชี้แจงว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นถึงความลำบากและให้ความห่วงใยพี่น้องอาชีพอิสระ เช่น คนขับรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

จึงได้ให้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 จากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท

 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนขับรถแท็กซี่ ผ่านมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แล้กว่า 6,000 ชุด มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กลุ่มแท็กซี่ไปแล้วกว่า 10,000 คน รวมทั้งได้จัดทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงานตามโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงานอีกด้วย

 

"แท็กซี่" เฮ สมัคร ม.40 รับเงิน 5000 บาท อายุเกิน 65 รอไปก่อน

ส่วนกรณีคนขับแท็กซี่ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ระเบียบประกันสังคมที่รับสมัครมาตรา 40 ต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีนั้น ในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความเดือดร้อนของกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 40 เนื่องจากมีคุณสมบัติอายุเกินที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไปด้วยแล้ว

 

"แท็กซี่" เฮ สมัคร ม.40 รับเงิน 5000 บาท อายุเกิน 65 รอไปก่อน