โครงการจับคู่กู้เงินสถานบันการเงินกับร้านอาหาร และ SMEs ส่งออก อนุมัติวงเงินกู้ไปแล้วกว่า 3,600 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าช่วยส่งออกต่อเนื่องเฟส 2 คาดว่าทั้ง 2 โครงการจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ ผลการดำเนินงานโครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร และสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก อนุมัติวงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 3,610 ล้านบาท จำนวน 3,055 ราย

จับคู่กู้เงิน ปล่อยสินเชื่อร้านอาหาร-SME 6 พันล้าน

จับคู่กู้เงิน ปล่อยสินเชื่อร้านอาหาร-SME 6 พันล้าน

จับคู่กู้เงิน ปล่อยสินเชื่อร้านอาหาร-SME 6 พันล้าน

สำหรับโครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนถึง 7 กันยายน 2564 ได้อนุมัติเงินกู้เพื่อต่อลมหายใจให้กับธุรกิจร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และต้องการเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในเฟสแรกอนุมัติวงเงินรวม 2,600 ล้านบาท จำนวน 2,865 ราย และยังรออนุมัติอีกจำนวนหนึ่งคาดว่าจะอยู่ในวงเงินอีกประมาณ 220 ล้านบาท

จับคู่กู้เงิน ปล่อยสินเชื่อร้านอาหาร-SME 6 พันล้าน

ส่วนโครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEsส่งออก ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยความร่วมมือระหว่าง EXIM Bank และ บสย. อนุมัติวงเงินสินเชื่อไปแล้ว 1,000 ล้านบาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 190 ราย

จับคู่กู้เงิน ปล่อยสินเชื่อร้านอาหาร-SME 6 พันล้าน

สำหรับโครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออกนั้นจะดำเนินการต่อไปในเฟสที่สอง โดยจะต่ออายุโครงการถึงวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายนนี้ โดยคาดว่าช่วงเฟสที่ 2 นี้จะสามารถอนุมัติวงเงินให้ SMEs ส่งออกได้อีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก จะได้รับเงื่อนไขการขอสินเชื่อพิเศษ ดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช้เพียง บสย.ค้ำประกันเท่านั้น และปลอดค่าธรรมเนียม 2 ปี อนุมัติวงเงินภายใน 7 วันทำการ รับกรมธรรม์ประกันการส่งออกฟรี 1 Shipment รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์และศูนย์ความเป็นเลิศทางการค้าของ EXIM Bank