svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. หนุนปลูกกัญชา จัดสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน กู้ผ่านวิสาหกิจชุมชน

08 กันยายน 2564

ธ.ก.ส. สนับสนุกการปลูกกัญชา ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยพัฒนา พร้อมหนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ผ่านวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร

8 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการปลูกพืชกัญชา เพื่อนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมเป็นจำนวนมาก 

 

อีกทั้งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับให้สามารถนำกัญชาไปใช้ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย รวมถึง การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ

 

ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการเพาะปลูกกัญชาที่เพิ่มขึ้น ธ.ก.ส. จึงได้มีแนวทางสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน  

 

ธ.ก.ส. หนุนปลูกกัญชา จัดสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน กู้ผ่านวิสาหกิจชุมชน

อย่างไรก็ตาม การผลิตกัญชาซึ่งเป็นพืชที่มีความเสี่ยงสูงและถือเป็นยาเสพติดให้โทษ จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลและดำเนินการภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดเป็นการเฉพาะ

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู้ เพื่อรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

รวมทั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

ธ.ก.ส. หนุนปลูกกัญชา จัดสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน กู้ผ่านวิสาหกิจชุมชน

ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการปลูกกัญชาที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของผู้กู้ อาทิ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน)

 

กรณีค่าลงทุนไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 รวมถึง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) โครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร หรือสินเชื่ออื่น ๆ ของธนาคาร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการ ขอสนับสนุนสินเชื่อและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ธ.ก.ส. หนุนปลูกกัญชา จัดสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน กู้ผ่านวิสาหกิจชุมชน

ขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ