"ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โพสต์เฟซบุ๊กถึง "พระมหาไพรวัลย์และพระมหาสมปอง’" เปรียบเทียบแรง "เหมือนหมาจรจัด เยี่ยวรดถาดทองคำ"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความระบุว่า สองมหาก็เปรียบเหมือน หมาจรจัดเยี่ยวรดถาดทองคำ พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบิน(ฝัน) ว่า “เห็นหมาจรจัด เยี่ยวรดถาดทองคำ”

“พระพุทธองค์ ทรงทำนายว่าภายภาคหน้า จะมีกลุ่มคนเบาปัญญา แฝงตัวเข้ามาทำลายคำสอนของพระตถาคตมีการบิดเบือนคำสอน ตะแบงบาลี สร้างลัทธิแผลงๆ แม้แต่สงฆ์สาวกก็ผิดเพี้ยนจาก สัจธรรม ทำให้ผู้คนหลงเชื่อ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สร้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ งมงาย มอมเมาสาธุชน ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของพระธรรมวินัยมักจะนิยมสร้างแต่ “พิธีกรรม” ไม่ได้นำพาไปสู่นิพพาน”

ม.จ. จุลเจิม ยุคล