ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลอนุญาต 3 กลุ่ม “ชาวบ้าน-ผู้ประกอบการ-เจ้าหน้าที่” เดินทางเข้า-ออกเกาะหลีเป๊ะและเกาะใกล้เคียงสัปดาห์ละ 1 เที่ยวไป-กลับ เริ่มพรุ่งนี้ (6 ก.ย.64) แต่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ เนื่องจากยังตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่

5 กันยายน 2564 หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล มีมติให้มีการปิดเกาะหลีเป๊ะและเกาะใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ 2 ชุมชนติดเชื้อ
              
โดยกำหนดให้มีการปิดเกาะห้ามมีการเข้า-ออกของเรือโดยสารทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 (วันนี้ 5 กันยายน 2564) รวมเวลา 28 วัน

ผู้ว่าฯ สตูลอนุญาต 3 กลุ่มเข้า-ออกเกาะหลีเป๊ะ

ล่าสุดนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัดสตูล ซึ่งมีผู้ประกอบการ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคประชาชน ร่วมขอให้มีการผ่อนคลายในการเดินเรือ จากเดิมที่มีการห้ามทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว และการเดินเรือโดยสาร เนื่องจากกังวลกับสถานการณ์การแพร่ะบาดของโควิด
           
           

แต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น คลี่คลายแล้ว แต่ก็ยังไม่หมด ยังตรวจพบการติดเชื้อด้วย ATK ประมาณวันละ 2-3 รายเขาก็เยไม่ขอเปิดการท่องเที่ยวก่อนตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ยังไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังเกาะหลีเป๊ะก่อน แต่จะขอให้มีการผ่อนคลายการเดินทางเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็น ประกอบด้วย ชาวบ้านบนเกาะ ผู้ประกอบการบนเกาะ เจ้าหน้าที่บนเกาะ

ผู้ว่าฯ สตูลอนุญาต 3 กลุ่มเข้า-ออกเกาะหลีเป๊ะ
           
ที่จะต้องเดินทางขึ้นฝั่งหรือเดินทางลงไปที่เกาะเฉพาะที่จำเป็น โดยให้มีระบบการในการตรวจ ATK เข้า-ออก ให้มีระบบการคัดกรองในการเข้า-ออก 

ผู้ว่าฯ สตูลอนุญาต 3 กลุ่มเข้า-ออกเกาะหลีเป๊ะ
          

“กำหนดให้มีเนรือสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทางกลุ่มนี้สัปดห์ละ 1 เที่ยว ไป-กลับเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการประกาศเพิ่มเติมใหม่  แต่ว่าเป็นมติร่วมกันของกรอ.”

ผู้ว่าฯ สตูลอนุญาต 3 กลุ่มเข้า-ออกเกาะหลีเป๊ะ
          
ซึ่งมติดังกล่าวจะนำเสนอเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติด่อจังหวัดสตูลในวัน 8 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็คงจะเห็นขอบตามมติของที่ประชุมกรอ.
          
“เพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมเกาะหลีเป๊ะและเกาะใกล้เคียงก็มีมตรการผ่อนคลายในลักษณะนี้ ไม่ล็อกดาวน์แล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นเอง” ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าว

ภาพ/ข่าว โดย:
สมชาย สามารถ เนชั่นทีวี