ปัตตานี - ชาวมุสลิมเฮ ประกาศให้ มัสยิดใน 72 หมู่บ้าน ทำการละหมาดได้ หลังฉีดวัคซีนได้ ร้อยละ 70 ขณะผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงสูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 กันยายน 2564  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก โดยสถานการณ์ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 155 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 16,268 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 255 ราย ในขณะที่ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว อยู่ที่ 11,993 ราย

ชาวมุสลิมเฮ มัสยิดใน 72 หมู่บ้านละหมาดได้ หลังฉีดวัคซีนได้ ร้อยละ 70

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตต่อกันยาวนานต่อเนื่องทุกวัน แต่ก็พอจะมีข่าวดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ผ่อนคลายและคลีคล้ายในสถานการณ์ดังกล่าวได้บ้าง โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังจากที่ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้มีประกาศ หมู่บ้านและชุมชน ที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ สามารถประกอบศาสนกิจในมัสยิด และ บาลาเซาะห์ ได้ ในพื้นที่ 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.โคกโพธิ์ อ.หนองจิก อ.ปะนาเระ อ.มายอ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น อ.ยะหริ่ง อ.ยะรัง อ.กะพ้อ และ อ.แม่ลาน รวมทั้งสิ้น 13 ตำบล 72 หมู่บ้าน แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่สาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 

ในขณะที่ ทางด้านนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะประสานงานระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ภาคเอกชนร่วม 8 องค์กร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ต.ตะโล๊ะดือรามัน อ.กะพ้อ และชุมชนปาตาตีมอ เทศบาลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด พร้อมทั้ง ข้าวกล่อง และ นำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จำนวน 4 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป

ชาวมุสลิมเฮ มัสยิดใน 72 หมู่บ้านละหมาดได้ หลังฉีดวัคซีนได้ ร้อยละ 70
 

ชาวมุสลิมเฮ มัสยิดใน 72 หมู่บ้านละหมาดได้ หลังฉีดวัคซีนได้ ร้อยละ 70

ด้านแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีกล่าวถึงกรณีที่ ทางจังหวัดได้อนุญาตให้หมู่บ้าน ชุมชน ที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 สามารถละหมาดในมัสยิดได้ ว่า ขอให้มัสยิดต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการของทางสาธารณะสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด ถ้าหากว่า หมู่บ้านไหน ยังไม่พร้อม ก็ไม่สามารถที่จะประกอบศาสนกิจในมัสยิดได้ แต่ถ้าชุมชนไหนผ่านหลักเกณฑ์ที่ทางจังหวัดกำหนดไว้ ก็สามารถประกอบศาสนกิจได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทาง สำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดไว้ ก็คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และตามข้อกำหนดที่ทางสาธารณะสุขจังหวัดได้วางไว้ โดยจะต้องมีการประชุมวางมาตรการอีกครั้ง เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย:
อับดุลเลาะ หวังหนิ จ.ปัตตานี