เชียงใหม่ – เชียงใหม่ทำแผนบริหารจัดการวัคซีนซิโนฟาร์ม หลังมูลนิธิ พอ.สว. เตรียมจัดสรรให้กลุ่มเปราะบางได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ขณะที่ อ.แม่ออน และ อ.ดอยหล่อ จัดเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ถึงที่ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเปิดมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่ กำลังจะได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการวัคซีนระดับอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เร่งสำรวจตรวจสอบ และจัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์แล้ว ยังเน้นที่กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มของคนไข้ในพระราชูปถัมภ์

เร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

พร้อมทั้งให้สำรวจในส่วนของกลุ่ม 608 ที่ต้องการฉีดในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยขอให้ดำเนินการให้ได้ครบร้อยละ100 นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจจำนวนครู ในสถานศึกษาของอำเภอ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และวางแผนการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าร้อยละ 75  ทั้งนี้ให้นำเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้นำมาจัดสรรวัคซีนให้ต่อไป

สำหรับการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ละอำเภอ ได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มาร่วมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด  โดยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่ออน ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยจัดทีมออกไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้มีการเร่งรัดให้ฉีดในกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมเปิดเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไป

เร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ด้านศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภออำเภอดอยหล่อ ได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนการฉีดวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น พร้อมทั้งมีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ โดยจัดบริการรถโมบาย เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนให้ถึงที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน